– annonse 2 –

Statsforvalteren i Trøndelag har anmeldt et forsøk på ulovlig felling av kongeørn.

Dette skjer etter at ei kongeørn som ble fanget inn Snåsa tirsdag den 2. februar 2021, hadde hagl i kroppen.

– Annonse 3 –

Statsforvalteren melder på sin egen nettside at de ble oppringt av Snåsa kommune tirsdag den 2. februar om en skadd kongeørn oppi Sørbygda i Snåsa kommune.

– De ble bedt om å kontakte Tom Roger Østerås for å få den fraktet til han i Stjørdal for undersøkelser og pleie. Statsforvalteren bekostet røntgen hos dyrlege. Røntgen ble foretatt av veterinær Per Engum på Stjørdal smådyrklinikk onsdag den 3. februar. Røntgen viste funn av tre hagl i kongeørna, melder Statsforvalteren i Trøndelag.

Kongeørna er ei voksen hann, det vi si eldre enn sitt syvende kalenderår). Det vil si at det trolig er en territoriell kongeørn som hekker i Snåsa kommune, eller de nærliggende områdene.

Nasjonalt er kongeørn, på linje med annet vilt beskyttet av den generelle bestemmelsen i naturmangfoldlovens paragraf 15, første ledd. Der heter det at «Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.»

Fordi det ikke er fastsatt jakttid for kongeørn er den totalfredet, og er derfor fredet hele året.

– Forsøk på felling av kongeørn uten særskilt tillatelse er en ulovlig handling. Statsforvalteren kan med hjemmel i rovviltforskriftens paragraf 12 i særskilte tilfeller gi fellingstillatelse av enkeltindivider av kongeørn som volder vesentlig skade på bufe eller tamrein, noe som ikke er gjort i dette tilfellet. Statsforvalteren i Trøndelag ser svært alvorlig på dette og har anmeldt forholdet til politiet, og bedt dem om å iverksette etterforskning for, om mulig, avdekke gjerningspersonen.

– annonse 4 –
Forrige artikkelDyrene trenger vår hjelp nå
Neste artikkelVindkraftverk vil forstyrre tilgangen på mat i sjøen