Rovdata kritiserer innlegg

dna dobbel helix
Foto: Pixabay

Seniorrådgiver Øystein Flagstad i Rovdata reagerer på et leserinnlegg i Nationen.

Han er kritisk til et debattinnlegg fra Lars Toverud, og mener debattantens materiale om ulvegener og gammelt og mangelfullt, basert på en 20 år gammel enkeltstudie.

– annonse artikkel –

Vi anbefaler de av Nationens lesere som er interessert i ulvegenetikk om å lese den siste studien av ulvens Y-kromosom variasjon i Fennoskandia. Den heter The evolutionary history of grey wolf Y chromosomes (Smeds mfl. 2019) og viser at de få Y-kromosomvariantene som finnes i Skandinavia også finnes blant finske ulver, skriver Øystein Flagstad i sitt motinnlegg.

– Vi vil tipse om en ny studie fra Uppsala universitet i Sverige, der man har analysert hele arvematerialet hos over 200 ulver fra Skandinavia, Finland og Russland. Den heter «Whole‐genome analyses provide no evidence for dog introgression in Fennoscandian wolf populations» (Smeds et al. 2020.) og viser små genetiske forskjeller mellom ulvene i Skandinavia og deres artsfrender i finskrussisk Karelen, skriver han på vegne av Rovdata. Han poengterer at de genetiske metodene til stadighet blir bedre.

– I tråd med tidligere forskning på opphavsspørsmålet, bekrefter disse nye studiene at ulvene i Skandinavia med overveldende sannsynlighet stammer fra finskrussisk Karelen. Det er en slik grundig kartlegging av hele ulvens arvemateriale som nå også utføres ved NTNU Vitenskapsmuseet, skriver han.

– annonse nede –