Rotevatn deltok i flyttesaksjonen

Foto: Tone Hertzberg, regjeringen.no
– annonse top –

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok selv i flytteaksjonen da Statens naturoppsyn (SNO) flyttet den genetisk viktige ulven til et foreløpig hemmelig område.

– Jeg er imponert over den solide jobben som SNO gjorde. De brukte de beste folkene vi har her i landet på denne jobben, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en uttalelse.

Det er et viktig ulvepar i Deisjøreviret i Innlandet fylke som har blitt flyttet fra det området de tidligere etablerte seg i. Det er spesielt hannen som anses som viktig. Årsaken er at den har finsk-russisk opphav og tidligere har vandret inn i Norge. Dette individet har genetiske egenskaper som vil ha betydning for genetikken i den norske ulvebestanden.

– annonse inline –

Miljødirektoratet fikk oppdraget om flytting av en genetisk viktig ulv den 11. desember. Målet var å flytte hannulven og hans make vekk fra Deisjø-reviret i Østerdalen. Søndag ble aksjonen gjennomført med hjelp av helikopter. Det har i flere uker vært vurdert hvor ulveparet fra Østerdalen skal plasseres.

Åpner for lisensfelling

Etter at ulveparet er flyttet ut av sitt naturlige område, åpnes det nå for lisensfelling av ulv i Oslo, Akershus og Østfold og i Hedmark.

– Jeg er særdeles fornøyd med at ulveparet nå er flyttet ut av området. Det vil nå bli åpnet for lisensfelling av streifulv utenfor ulvesonen i tidligere Hedmark og Akershus fylke i samsvar med Stortingets vilje. Statens naturoppsyn har lagt ned en stor innsats for å gjennomføre flyttingen på en forsvarlig måte så raskt som mulig, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en uttalelse.

(saken fortsetter under bildet)

Statens naturoppsyn hadde ansvaret for operasjonen som sikret at det ikke skal bli mulig å jakte på et genetisk viktig ulvepar. Foto: Tone Hertzberg, regjeringen.no

Mulighet for retur

Ulveparet blir ifølge Klima- og miljødepartementet flyttet til en trygg plass innenfor ulvesonen. Erfaringen tilsier at det er stor mulighet for at ulvene legger ut på vandring etter flyttingen. En slik vandring fører med seg risiko for at ulvene kan bli rammet av blant annet ulykker eller utilsiktet felling. I anledning flyttingen har ulvene derfor blitt forvaltningsmerkene. Dette gjør det mulig for forvaltningen å følge ulvene sine bevegelser ved hjelp av GPS-sporing.

Holder de sammen?

– Nå må vi gjøre det vi kan for å ivareta ulvene etter at de er sluppet i det nye området. Håpet er at ulveparet fortsatt holder sammen etter flyttingen, og at de etablerer seg i et område som medfører minst mulig konflikt og som i sin heilhet ligger innenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i uttalelsen.

Ap og Sp vil ulven til livs

Dilemmaet for ulveparet i Deisjøreviret er at mesteparten av reviret ligger innenfor ulvesonen, men at de også har brukt et område utenfor ulvesonen. Dette resulterte i at myndighetene først ville hindre jakt på ulveparet i området utenfor ulvesonen. Både rovviltnemndene og Klima- og miljødepartementet ville skjerme ulvene utenfor ulvesonen, men etter sterk lobbyvirksomhet fra landbruksinteressene lokalt i Innlandet fylke, sørget Arbeiderpartiet og Senterpartiet for et vedtak i Stortinget som likevel skulle tillate jakt i det utvidede området. Dermed skapte de en situasjon det det ville bli fare for at begge ulvene kunne bli skutt under den ordinære lisensjakta. Deretter besluttet departementet den 7. desember at ulveparet skulle skulle flyttes før det kunne åpnes for lisensfelling i området der Deisjø-ulvene hadde slått seg ned.

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn fikk i oppdrag å gjennomføre flyttingen omgående innenfor faglig forsvarlige rammer. Etter dette har Statens naturoppsyn fulgt situasjonen tett og blant annet sporet og sørge for helikopterberedskap for raskt å kunne iverksette flytteforsøk. Grunnet utfordrende vær- og snøforhold har det ikke vært mulig å gjennomføre flytte-forsøket før søndag.

– annonse bottom –