– annonse top –

Naturvernforbundet gikk fredag til det skritt å skamrose regjeringens nye klimamål under Parisavtalen.

Forbundet ser frem til en «ambisiøs klimamelding som viser hvordan målene skal innfris. Norges nye klimamål sikter på minst 50 prosent og opp mot 55 prosent utslippskutt innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået, slik som Naturvernforbundet og sivilt samfunn har krevd.»

– Med disse målene viser Norge at vi vil ta vår rettferdige del av ansvaret for den globale klimadugnaden. Parisavtalen avhenger av at land som er ansvarlig for mesteparten av klimakrisa, som Norge, sender klare signaler om at de er villige til å gå foran med klimakutt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– annonse inline –

Forbundet forventer at målet nås med kutt i Norge, og mener at målet må være førende for all politikk og næringsliv.

– Regjeringen må følge opp så snart som mulig med en ny klimamelding som dekker alle sektorer og skisserer en rettferdig, grønn omstilling bort fra olje- og gassproduksjon, sier Lundberg.

– annonse bottom –
Forrige artikkelVil halvere utslippene innen 2030
Neste artikkelBruker store summer på å gjenskape våtmark