– Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
– annonse top –

– Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen. Det påvirker vår troverdighet som sjømatnasjon og havbruksnæringens omdømme. Og det er et økonomisk tap for næringen. Det er ingen som tjener på dette. Visjonen er og skal være null rømte laks, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Han viser til at det i sommer har vært mange hendelser med rømming fra oppdrettsanlegg. Fordi han ikke er fornøyd med dette, ber han næringen om et møte.

– Næringen har jobbet mye med dette de siste ti årene, men så lenge det fortsatt rømmer fisk er jeg ikke fornøyd med tingenes tilstand. Oppdretterne har ansvaret for å sørge for at fisken holder seg inne i merdene. Jeg vil invitere næringen til et møte for å høre hva de har gjort siden min forgjenger forlangte tiltak fra næringens side for å få bukt med rømmingshendelsene, sier fiskeriminister Ingebrigtsen på Fiskeriderektoratets hjemmesider.

– annonse inline –

Kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet sier i den samme artikkelen at de følger området nøye, og at det er helt åpenbart at næringen må bli bedre.

– Statistikkene våre viser at det er håndteringen av fisk, ved eksempelvis avlusing, som fører til rømmingshendelser. Næringen har blitt bedre på forebygging og teknisk standard, men systemfeil forekommer fortsatt. Vi jobber tett med næringen for å finne frem til årsakene til feilene, sier han.

– annonse bottom –