Partiet vil stoppe oljeleting

Partiet Rødt vil stoppe all leting etter olje og gass i Norge.

Ifølge NTB ønsker partiet gjennom sin klimaplan å redusere norske klimautslipp med 60 prosent. Det vil si en reduksjon på 30 millioner tonn per år.

Rødt har kommet med sine politiske innspill etter at Arbeiderpartiet tidligere oppfordret partiene på venstresiden om å gå en runde med seg selv for å klargjøre hvor mye CO2 partiene vil redusere utslippene med.

Senterpartiets motstand mot å øke CO2-avgiften blir sett på en økende utfordring for venstresiden, som til høsten håper at de skal ha støtte i folket til å skifte regjering, og la de rødgrønne ta over.

Arbeiderpartiets Espen Bart Eide har tro på at Rødt, MDG, Ap og SV uansett vil kunne danne flertall i Stortinget for en reduksjon i klimautslippene.

Ifølge Rødts klimaplan ønsker de også å innføre forbud mot privatfly, som de mener også vil redusere utslipp.

Exit mobile version