Rødt slim er trolig ribbemaneter

ribbemanet
Foto: Roger B. Larsen | UiT Norges arktiske universitet.
– annonse top –

Havforskerne Tone Falkenhaug og Jan Helge Fosså tror det er oppblomstring av ribbemaneter som har ført til problemer for fiskere i Nord-Troms. I hele høst har fiskerne vært plaga med at fiskeredskaper og tauverk har blitt dekka av et rød- og rosaaktig belegg.

Av Gunnar Sætra | Havforskningsinstituttet

– Det starta omtrent 20. august, og det har vært en sann plage for oss, sier fisker Hugo Pedersen i Akkarvik på Arnøya i Nord-Troms.

– annonse inline –

– Vi ser at det er organisk materiale, men vi har ikke opplevd dette før, iallfall ikke i slike mengder. Denne ”gugga” har ligget i et lag på mellom 150 og 350 meter, og enkelte plasser har det gitt store utslag på ekkoloddet, sier Pedersen.

Hugo Pedersen driver for tida hyse og seifiske i området utenfor Arnøya i Nord-Troms. Både han og andre fiskere har opplevd at store mengder rødt og rosa slim har lagt seg på redskapene i høst.

Stemmer med observasjoner

Fiskernes observasjoner stemmer med de akustiske målingene som ble gjort under Havforskningsinstituttets kysttokt for omtren en måned siden.

– Vi så enorme mengder av dette i området mellom Kvænangen og Ullsfjord, sier havforsker Erik Berg. Han var toktleder om bord på ”Håkon Mosby”, og ble overrasket over det han så.

– Enkelte steder ga disse organismene like store utslag på ekkoloddet som sildestimer, og vi fikk enorme mengder av det i trålen, sier forteller Berg.

Universitetet i Tromsø gjennomførte nylig et studenttokt i det samme området med ”Helmer Hanssen” opplevde det samme.

Trolig ribbemaneter

Havforskerne Tone Falkenhaug og Jan Helge Fosså tror det kan dreie seg om ei oppblomstring av ribbemaneter, og at de er i ferd med å dø.

– Dette stemmer med observasjoner fra for eksempel Malangen, og det høres ut som at det dreier seg om ribbemaneten beroe. Samtidig kan jeg ikke si noe sikkert før vi har fått analysert prøver av dette materialet, sier Falkenhaug.

Fosså slutter seg også til teorien om at det dreier seg om ribbemaneter.

– Siden de fleste manetene dør i løpet av seinhøsten og vinteren, så vil nok en del av dem nede ved bunnen være døende og gå ferd med å gå i oppløsning. Ekkogrammene fra kysttoktet viser at disse organismene samler seg mellom terskler, altså på dyp med mindre gjennomstrømning enn i de øvre vannlagene, sier han.

Naturlig fenomen

Fosså sier slike oppblomstringer er helt naturlige, men at det kan hende at det ikke har skjedd i samme grad i det aktuelle området tidligere.

– Vi vet at slike manetoppblomstringer har skjedd i andre deler av landet, blant annet i Lurefjorden ved Bergen. Der har det til tider vært så mye av kronemaneten at det ikke har vært mulig å drive fiske der, avslutter han.

– annonse bottom –