– annonse top –

– Når Høyesterett velger å frikjenne staten, svikter rettssystemet naturen og truede dyr på det groveste.

Det sier uttaler leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, i en kommentar til at Høyesterett har dømt i disfavør av WWF-søksmålet mot staten.

- artikkel innside -

– Høyesterett overlater tolkning av internasjonale avtaler til politikere som har sterk slagside i forhold til å prioritere næringsinteresser foran vern av truede dyr. Det er en skandaløs rettslig svikt. Dommen i denne saken får Norge til å fremstå som et stadig mer naturfiendtlig land, sier Martinsen. NOAH går selv til et eget søksmål mot Staten, for skyting av ulv inne i selve ulvesonen. Denne saken kommer opp i mai.

NOAH reagerer sterkt på at Høyesterett mener at skytingen av ulvene ikke truet bestandens overlevelse:

– Dette er en uforståelig konklusjon, da arten holdes nede på et kritisk truet nivå. Dersom den massive nedskytingen av ulvene fortsetter, står arten åpenbart i reell fare for utrydding. Det har vært forstemmende å høre staten i rettssalen hevde at norsk rødliste over truede arter ikke har noen betydning – og det er alvorlig at Høyesterett legitimerer denne uakseptable holdningen. Vi er midt i en naturkrise, og Artsdatabanken har nettopp varslet at 1/3 av norske pattedyr snart vil befinne seg på rødlisten. Det er en skandale hvordan Norge behandler truede dyr, uttaler Martinsen.

Martinsen har likevel håp om at NOAHs egen sak vil vinne frem:

– Vi skal gå igjennom dommen nøye, i forhold til vår egen sak mot staten som handler om skyting inne i ulvesonen. Hvis Høyesterett i WWF-dommen legger avgjørende vekt på at flokkene var utenfor ulvesonene, vil det kreves av retten å ta en helt annen tilnærming når saken gjelder skyting innenfor sonen. Innenfor sonen skal de kritisk truede dyrene ha høy beskyttelse – det har de ikke nå, og det er det NOAHs sak handler om, sier Martinsen.

– artikkel nede –