Rettsløst klima i Norge, mener Naturvernforbundet

olje gass
Foto: Equinor
– annonse top –

Etter å ha tapt med 11 mot fire stemmer i Høyesterett, mener Naturvernforbundet at klimaet er rettsløst i Norge.

Miljøorganisasjonene mener dommen er dypt provoserende og viser null forståelse for alvoret i klimakrisa.

– Høyesterett svikter dagens unge når de gir politikerne makt til å ta fra oss en trygg framtid. Nå forventer jeg at norsk ungdom setter rekord i valgdeltagelse i september, og at alle voksne med snev av samvittighet tenker klima og miljø ved stortingsvalget, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, en av organisasjonene bak søksmålet mot staten.

– annonse inline –

Ifølge Naturvernforbundet mener fire av dommerne at vedtaket ikke var gyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Dette hadde innvirkning på vedtaket om å åpne for oljeboring.

– Det er skummelt og absurd at vår rett til et levelig miljø ikke kan brukes til å stoppe det mest miljøskadelige Norge gjør. Flertallet i Høyesterett har sviktet totalt i å vise sin uavhengighet av statlig forvaltning, og hopper frekt bukk over at forskerne sier at klimaet ikke tåler mer olje. Nå må vi vurdere alle muligheter, inkludert en anke til den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. Vi kommer tilbake med beskjed om neste steg etter at vi har gransket dommen grundig, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

– Vi er svært skuffet over dagens dom. Flertallet i Høyesterett tilsidesetter rettighetene til framtidige generasjoner, og velger en lettvint lojalitet til norsk oljepolitikk. Det er likevel håp å spore i mindretallets innstilling. Dagens dom er alt annet enn slutten på oljekampen. Kampen for et levelig klima og en mangfoldig natur fortsetter, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Besteforeldrenes klimaaksjon er opprørt over at Høyesterett ikke sa noe om eller tok hensyn til etterslekten, våre barnebarn og de som kommer etter. En mulig vei videre er en klage til EMD. Men domspremissene må selvsagt gjennomgås nøye før miljøorganisasjonene beslutter veien videre, sier Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon.

– annonse bottom –
KildeNaturvernforbundet