Rekordtidlig avsløring av ulovlig fiske

Foto: SNO/Miljødirektoratet

Statens naturoppsyn har fått en tidlig start på lakseoppsynet, etter at publikum allerede har gitt mange tidlige tips om ulovlig fiske.

– Vi har aldri før fått så mange tips fra publikum om ulovlig fiske, så tidlig i sesongen. Som et resultat av dette har vi allerede dratt inn flere garn og levert anmeldelser for ulovlig fiske av sjøørret. Blant annet i regioner hvor sjøørretbestanden er sårbar, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO).

– annonse artikkel –

SNO startet oppsynet for å kontrollere faststående redskap i sjøen i begynnelsen av mars, i samarbeid med politi, Fiskeridirektoratet og Kystvakta. Så langt har SNO tatt flest garn i Hardangerfjorden og Oslofjorden. Alle inndragningene som er gjort hittil, er på grunn av brudd på nedsenkingspåbudet.

Fakta: Hva er nedsenkingspåbudet?

Garn med maskevidde større enn 32 millimeter som brukes til fangst av saltvannsfisk, skal i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten til enhver tid.

Statsforvalteren kan for hele fylket eller for avgrensede områder bestemme at nedsenkingspåbudet skal gjelde for garn uansett maskevidde.

Ber om tips fra publikum

Basert på antall tips og tilbakemeldinger, er det tydelig at folk synes at ulovlig fiske er ugreit. Kjørstad oppfordrer alle til å tipse Miljødirektoratet eller politiet hvis de oppdager mulig ulovlig fiske.

– Vi er helt avhengig av tips fra publikum for å beskytte sårbar sjøørrett og laks mot ulovlig fiske, sier Kjørstad.

Du kan sende inn tips om ulovlig fiske på Miljødirektoratets nettsider:

Tips Miljødirektoratet om ulovlig fiske

Særlig oppfølging i Nordland og Vestland

I 2020 leverte SNO 78 anmeldelser for brudd på lakse- og innlandsfiskloven, en tydelig økning fra året før. Til sammen ble over 13 000 meter med ulovlig garn inndratt av SNO.

– annonse nede –
KildeMiljødirektoratet