Reineiere vil drepe det nye rovdyret

Gullsjakal fotografert via viltkamera i Finnmark sommeren 2020. Foto: Kåre Kåven, Statens naturoppsyn.

Norge har gjennom naturlig innvandring fått et nytt rovdyr i faunaen. Nå vil reineiere skyte de første individene i landet.

Ifølge framtid i Nord er reineiere i Nord-Norge lite begeistret for sjakalens innvandring til landet. De får imidlertid ikke tillatelse til å skyte dyret.

– annonse artikkel –

Arten ble første gang observert i landet for et par-tre år siden. Et av de første bildene var det Statens naturoppsyn som sto for. Arten skal være sett både i Troms og Finnmark.

Ifølge Statens naturoppsyn er det nå snakk om to dyr, ettersom det er sett to individer på to ulike steder samtidig. Ifølge Nordlys skal det også være gjort en observasjon i Skjervøy.

Nytt rovdyr kan ikke behandles som en fremmedart

Leder Per Mathis Skal i Troms reindriftssamers fylkeslag mener at dyret kan bli en ny trussel mot tamme reinsdyr i landsdelen.

Thomas Johansen i Statens naturoppsyn opplyser imidlertid at gullsjakalen ikke kan skytes. Det vil, dersom det skjer, bli sett på som straffbar miljøkriminalitet.

Dyret er på størrelse med en stor rev eller en liten ulv. Den har ifølge Dagens Næringsliv sin opprinnelse fra land som Balkan og Tyrkia. Avisen skriver at bestanden økte med 866 prosent på 15 år.

Nå har sjakalen spredd seg til de fleste land på et europeiske fastlandet, men er foreløpig ikke sett i blant annet Sverige og Belgia.

– annonse nede –