Regnet på kysttorsk

Torsk. Fotograf: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

Nye beregninger viser at det var mindre kysttorsk før 2003, enn det man har trodd til nå.

Havforskningsinstituttet regner over tallene for kysttorsk med cirka fem års intervaller. Det har de gjort nå også, og konkluderer med at det var mindre kysttorsk før 2003, på strekningen mellom Finnmark og Stad.

– annonse artikkel –

Opplysningene går fram av en artikkel hos Havforskningsinstituttet.

Mindre kontrast

Utregningene viser at den historiske utviklingen for kysttorsk ser litt annerledes ut. Det er ikke fullt så stor kontrast lenger, i forhold til den gamle utregningen, ifølge Asgeir Aglen, som er forsker og bestandsavsvarlig i Havforskningsinstituttet.

– annonse nede –