fredag, juli 1, 2022
No menu items!
More

  Vårjakt på ulv gir flere fellinger

  ulv
  Foto: Istockphoto
  – annonse top –

  Regjeringen har endret jakttiden for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Jakttiden utvides ikke, men jakta forskyves fra 31. mars til 31. mai. Det betyr to måneder lengre periode med vårjakt på ulv.

  I følge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet blir perioden for lisensfelling lengde utenfor ulvesonen endret fra 1. oktober til og med 31. mars, til å være fra 1. desember til og med 31. mai. I følge departementet gir det bedre muligheten for lisensfelling på sporsnø om våren samtidig som man fortsatt tar vare på genetisk viktige ulver om høsten, heter det fra departementet.

  Endringen vil tre i kraft straks, slik at lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen vil gjelde også for våren 2019, i følge departementet. Det betyr i realiteten at jaktperioden denne vinteren er utvidet med to måneder. Fra kommende vinter vil imidlertid lengden på denne spesielle jakttillatrelsen være den samme som før, bortsett fra at det tillates vårjakt på ulv.

  – annonse inline –

  – Vi utvider fellingsperioden om våren for å få en lengre periode med lisensfelling på sporsnø. Dette gjør vi for å redusere muligheten for ulv utenfor ulvesonen når sau slippes på beite. Samtidig ser vi at genetisk viktige ulver fra Finland og Russland oftest dukker opp om høsten. Den skandinaviske ulvestammen har høy grad av innavl. Ved å utsette starten for lisensfellingen til nærmere jul, reduserer vi risikoen for å felle genetisk viktig ulv, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

  – Med denne forlengelsen av lisensfellingsperioden om våren legger regjeringen til rette for at det skal bli lettere å ta ut ulv i forkant av beitesesongen, og på den måten redusere risikoen for at det er ulv i området når dyr slippes på beite, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

  Selv om tamreindrift kan være sårbar for forstyrrelser hele året, gjelder det særlig for kalvingsperioden på våren. Det påhviler derfor et ansvar på lisensjegere om at lisensfelling av ulv i tamreinområder gjennomføres i samråd med berørte reinbeitedistrikt.

  Utenfor ulvesonen vil det i hovedsak være lisensfelling rettet mot streifdyr. Der en lisensfelling utenfor ulvesonen kan berøre årsvalper, bør ikke lisensfellingen starte før 1. januar.

  Departementet hadde forslag til endring av lisensfellingsperioden på alminnelig høring i 2018 og fikk inn mange høringssvar. Det har også vært gjennomført konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund om lisensfellingsperiodens lengde.

  Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen er fra 1. januar til og med 15. februar. Denne perioden endres ikke.

  – annonse bottom –