Regjeringen: Klar for innspurt i Glasgow

Bildet er tatt av stokpic fra Pixabay
– annonse top –

Regjeringen er klar for den andre uka av klimaforhandlingene i Glasgow, der klima- og miljøminister Espen Barth Eide leder den norske delegasjonen.

Ministere fra hele verden skal diskutere utslippskutt, klimatilpasning, klimafinansiering og ferdigstilling av regelverk under Parisavtalen, sier departementet i en pressemelding.

Glasgow

– Det viktigste nå er at løftene som har kommet før og under klimamøtet i Glasgow, omsettes i handling. Vi må komme i mål med de de sakene som står øverst på agendaen. Jeg skal i hvert fall gjøre hva jeg kan for at vi skal lykkes, sier Espen Barth Eide.

– annonse inline –

Han mener at løftene som har blitt gitt før og under den første uka av klimamøtet i Glasgow forteller at det er styrket politisk vilje til å løse klima- og naturkrisen.

– Jeg er en realistisk optimist. Men vi har svært kort tid på oss. Nå må vi bruke denne andre uka til å komme nærmere økte ambisjoner på utslippskutt, klimafinansiering og tilpasning for å holde liv i 1,5 gradersmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i pressemeldingen.

Salg av utslipp

Espen Barth Eide skal sammen med Singapores miljø- og bærekraftminister minister Grace Fu legge til rette for de vanskelige forhandlingene om kjøp og salg av utslippskutt mellom land. Dette ligger i Parisavtalen, men partene har så langt ikke klart å bli enige om felles regler for slikt samarbeid.

– Det er viktig at vi nå får plass det siste kapittelet i regelboka for Parisavtalen. Disse forhandlingene har tidligere vist seg å være svært krevende, men jeg har håp om at vi skal lykkes denne gangen, sier Espen Barth Eide.

Regnskog

Selv om det fortsatt er mye som gjenstår i forhandlingene, ble den første uka i Glasgow preget av flere gode nyheter, mener departementet. Særlig viktig er oppmerksomheten rundt regnskogens betydning. Over 100 land forpliktet seg til stanse skogtap innen 2030 som et bidrag til å begrense global oppvarming til maks 1,5 grader. Samtidig får regjeringen kritikk for ikke å verne nok skog i Norge.

I tillegg kunngjorde 12 giverland, inkludert Norge, at de ville legge 12 milliarder dollar, tilsvarende 105 milliarder norske kroner, på bordet for å beskytte og restaurere regnskogen i perioden 2021 til 2025. Dette ble forsterket av 19 ledende globale selskaper som blir med på å betale land som lykkes i å redusere avskogingen.

Hundre land

Viktig er det også at over 100 land, blant dem Norge, går sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Metan har 28 ganger så stor klimapåvirkning i atmosfæren som klimagassen CO2, og metanutslipp har allerede bidratt til 0,5 graders oppvarming, heter det.

– Det viktigste nå er at løftene som har kommet før og under klimamøtet i Glasgow, omsettes i handling. Vi må komme i mål med de de sakene som står øverst på agendaen. Jeg skal i hvert fall gjøre hva jeg kan for at vi skal lykkes, sier Espen Barth Eide.

– annonse bottom –