– Regjeringen har ikke levert

Foto: Cecilie Victoria Jensen
– annonse top –

Naturvernforbundet mener at energisparing nedprioriteres når Klima- og miljødepartementet har inngått en avtale med Enova.

Avtalen gjelder for de fire kommende årene. Avtalen mangler en satsing på energisparing i husholdningene.

– Vi må redusere energibruken for å nå våre klimamål og stanse tapet av natur. Da er det uforståelig at dette nedprioriteres av Regjeringen og Enova, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– annonse inline –

Naturvernforbundet håpet i 2018 at overføring av ansvaret for Enova, fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet, skulle medføre at Enova trappet opp innsatsen innen energisparing.

I stedet har Enova, ifølge forbundet,  redusert støtten husholdninger kan få for å gjennomføre flere energitiltak. Det til tross for at regjeringen har et mål om at energiforbruket i bygg skal reduseres innen 2030, og at mulighetene for egenprodusert energi skal styrkes.  

– Regjeringen har ikke levert det de har lovet, og vi venter fortsatt på en plan for energieffektivisering. Hvis regjeringen ikke vil bruke Enova for å nå målet om redusert energibruk, må de i det minste komme med andre tiltak, sier Lundberg.

– annonse bottom –
KildeNaturvernforbundet