torsdag, mai 19, 2022
No menu items!
More
  sel selinge grønlandssel
  Foto: Wikipedia, Visit Greenland

  Regjeringen gir millioner til felling av 33.000 grønlandssel

  – annonse top –

  Regjeringen har besluttet å bruke 2,5 millioner kroner til felling av til sammen 33.000 grønlandssel.

  Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at det for 2019 er fastsatt en tilskuddsordning for selfangstnæringen i 2019, med en ramme på 2,5 millioner kroner.

  – Tilskuddet skal bidra til størst mulig del av totalkvoten tas, og at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel. Vi foreslår også en ny innretning for årets tilskudd, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

  – annonse inline –

  Målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter. Det gis 250.000 kroner i grunntilskudd til hvert fartøy som oppfyller kravene, og i tillegg et fangstavhengig tilskudd som fordeles til deltakende fartøy basert på antall dyr som fangstes. Det kan tildeles maksimalt 1 millioner kroner i fangstavhengig tilskudd pr fartøy.

  I tillegg foreslås det å sette av 250.000 kroner til selmottak. Beløpet deles på deltakende mottak og deres antall kjøpte dyr. Det er fastsatt en kvote på 26.000 grønlandssel som er ett år og eldre i Vesterisen og 7.000 grønlandssel i Østisen.

  – annonse bottom –