Reduserte utslipp av klimagasser i EU

olje gass klimagasser
– annonse top –

Den Europeiske union (EU) har redusert sine utslipp av klimagasser med fire prosent fra 2013 til 2014.

Reduksjonen er større enn de målene som EU har satt for sine egne klimagassutslipp innen 2020. Det er en rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) «Trends and projections in Europe 2015» som viser det.

– annonse inline –

Rapporten viser også hvordan klimagassutslippene forventes å utvikle seg i EU framover. EU har et mål om å redusere klimagassutslippene med  minst 40 prosent innen 2030, melder Miljødirektoratet.

– annonse bottom –