Reddet fem gauper fra jegernes kuler

Bildet er tatt av skeeze fra PixabayIllustrasjonsfoto.
– annonse top –

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal klagde på et vedtak i den lokale rovviltnemnda, og reddet dermed fem gauper fra å bli felt av jegernes kuler denne vinteren.

Klima- og miljødepartementet reduserte jaktkvoten på gaupe i Trøndelag og Møre om Romsdal fra 30 til 25 dyr. Av dette ble kvoten av hunndyr redusert med to.

– Rovviltnemndas vedtak holdt ikke vann, hverken biologisk eller juridisk. Derfor er det gledelig at vi i alle fall fikk reddet fem gauper og redusert hunndyrkvote, sier Øystein Folden, leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, som mener at rovviltnemnda i region seks enda en gang har gjort for grovt overtramp i forhold til sitt mandat.

– annonse inline –

– Det er ille at regional forvaltning av rovdyr er så politisk og så i mangel på faglig integritet, sier Folden, og får full støtte fra fagleder Arnodd Håpnes i forbundet.

– Nemnda har igjen fattet et konfliktdrivende vedtak, som er juridisk og biologisk feil. Vi måtte klage på dette. Igjen blir nemnda overprøvd av Klima- og miljødepartementet, noe som burde vært unødvendig. Vi er glade for at Klima- og miljødepartementet bruker våre faglige argumenter om at kvoten må senkes for at regionen skal bidra til å hjelpe naboregioner som ligger langt under bestandsmålet. Både i Hedmark og Nordland er det jakt-stopp fordi de ligger langt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt. Det er viktig at region seks tvinges til å senke jaktkvoten for å bidra til nasjonalt bestandsmål.

Naturvernforbundet opplyser på sine hjemmesider at gaupebestanden i Norge ligger langt under målet på 65 årlige ynglinger, omkring 400 gauper, som Stortinget har vedtatt. Ved siste registrering var det i følge forbudet bare 55 gaupefamilier i Norge. Det tilsvarer bare omkring 320 dyr. Dette er sjuende året på rad at bestanden ligger langt under det vedtatte målet, ifølge naturvernforbundet.

Det er i år gitt tillatelse til å skyte totalt 54 gauper i Norge. Naturvernforbundet mener det er helt uakseptabelt å skyte så mange dyr og at bestanden må få tid til å bygge seg opp igjen etter omfattende jakt gjennom mange år. Situasjonen for de norske gaupene har gått fra vondt til verre de siste årene, mener de og minner om at gaupe er plassert Norsk rødliste 2010 under kategorien sårbar. På rødlista som kom i 2015 ble den regnet som sterkt truet, en kategori nærmere utryddelse. Siden den tid har bestanden gått ytterligere ned.

– annonse bottom –