Reagerer sterkt på ny viltforskrift

oter lutra lutra
Foto: Alexander Leisser | Wikimedia Commons
– annonse top –

NOAH ber Miljødirektoratet stoppe forslaget om forbud mot behandling av ville dyr. Det er aktualisert i en ny viltforskrift som er under oppseiling. Om ikke vil det bli ulovlig for veterinærer og alle andre å behandle ville dyr i nød, uten at de får tillatelse fra kommunen.

– Paragrafen som omhandler rehabilitering av ville dyr er ny og viker betydelig fra både allmenn oppfatning om hva loven tillater, og hva tidligere lov og forskrift faktisk sier. Det er helt avgjørende at veterinærer fritt kan vurdere og behandle skadde ville dyr, og det er ikke annet enn positivt at vi har mennesker i samfunnet som ønsker å bruke sin tid på å delta i rehabilitering av dyr. Det er uhørt at dette blir foreslått å gjøre ulovlig, sier veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen i en pressemelding.

Forslaget innebærer altså at en veterinær som selv finner et skadd dyr, eller får brakt et skadd dyr til seg, ikke skal kunne igangsette nødhjelp og behandling før vedkommende har søkt lekfolk i kommunen om lov til å utøve sitt yrke.

– annonse inline –

– NOAH har oppfordret Miljødirektoratet til at dette punktet endres slik at veterinærer selv, og ikke kommuner, kan avgjøre om dyr skal behandles. NOAH ser ingen verdi i å gjøre en stor del av befolkningen – inkludert profesjonelt dyrehelsepersonell – til kriminelle fordi man vil yte hjelp til nødstilte dyr. Folk bryr seg om ville dyr – noe som ikke er et «problem», men et tegn på forståelse for dyr og etterlevelse av intensjonene i dyrevelferdsloven. Et forbud mot behandling av ville dyr i nød vil være et enormt steg tilbake i arbeidet for økt respekt for de ville dyrene, sier Martinsen.

NOAH mener det har vært viktig å informere befolkningen om konsekvensene den nye viltforskriften vil ha for de ville dyrene, og det er tydelig at dette engasjerer.

– NOAH har i det siste postet flere innlegg om konsekvensene av forskriften i våre sosiale medier, og ser at det vekker et enormt engasjement – og at mange mennesker finner dette urimelig. Til sammen har disse postene generert 10.391 reaksjoner, 865 kommentarer og 960 delinger – og et massivt flertall gir uttrykk for at de heller vil bli «lovbrytere» enn å følge et forbud mot å rehabilitere/behandle ville dyr i nød. Dette bør være til ettertanke, sier Siri Martinsen.

– annonse bottom –