– annonse top –

Organisasjonen NOAH reagerer sterkt på at rovviltnemndene for Oslo, Viken og Innlandet ønsker å skyte fire ulveflokker som holder til innenfor ulvesonen.

– Vi reagerer sterkt på at rovviltnemndene er klare på at de kommer til å vedta skyting av fire flokker i ulvesonen, med samme begrunnelse som ble dømt ulovlig i Oslo tingrett tidligere i år.

Det opplyser leder Siri Martinsen NOAH – for dyrs rettigheter i en pressemelding. Hun viser til at NOAH i vår gikk seirende ut i en rettssak mot staten. Den gjaldt Letjennaflokken i ulvesonen, som ble skutt med begrunnelse i noens «forventning» om at det ikke skal være mer enn fire til seks ynglinger av ulv. NOAH mener at dette såkalte «bestandsmålet» kan ikke brukes som hovedgrunn til å skyte ulv.

– annonse inline –

Ser bort fra dommen

NOAH opplyser at sekretariatet for rovviltnemndene ser bort fra dommen, fordi den «ikke er tillagt vekt».

– Det er ekstremt kritikkverdig at nemndene gjør vedtak etter samme mal som nå er dømt ulovlig. Det er også kritikkverdig at sekretariatet bevisst ikke vektlegger dommen. Uansett om dommen skulle bli anket, handler dette om at norsk forvaltning av kritisk truede ulver i beste fall er på kanten av loven. Er det virkelig slik forvaltningen skal være, spør NOAH-lederen.

Tøyer lovverket

Hun stiller spørsmål om nemndene har tenkt å tøye lovverket så langt at de blir dømt for lovbrudd, før de innser at de må ha en ny kurs? NOAH mener at norske myndigheter skal holde seg godt innenfor loven istedenfor å presse den til bristepunktet.

– Rovdyrforvaltningen i dag er uverdig, og skaper ikke tillit, sier Siri Martinsen.

Nemnda har ifølge NOAH vedtatt at 12 ulver utenfor ulvesonen skal skytes, og bestemte seg også for å sette en kvote på inntil 30 dyr – i form av fire flokker – i ulvesonen. Totalt sett blir dermed kvoten 42 dyr – uten at det nødvendigvis engang eksisterer så mange individer.

En farse

– Forvaltningen av ulv er nå en farse. Vi har en naturkrise. Ulven er kritisk truet. Men myndighetene fortsetter å holde dyret nede på så truet nivå som mulig, og later likevel som Norge følger Bernkonvensjonen. Men Bernkonvensjonen brytes på flere punkter. Eksklusjons-soner – slik Norge per i dag har for ulven i 95 prosent av landet – er egentlig ikke lov. Å ta utgangspunkt i nabolandets bestand når man vurderer om det å skyte truede dyr vil være skadelig for bestanden, er helt klart ikke lov. Å bevisst holde ulven nede på kritisk truet nivå er selvfølgelig ikke lov. Det er skammelig at myndigheter tvinger frivillige organisasjoner som NOAH å gå til retten for å sette grensene for denne naturfiendtlige forvaltningen, uttaler Martinsen.

MDGs to nemndsmedlemmer fremmet eget forslag om null-kvoter både innenfor og utenfor sonen, men ble i nemnda nedstemt.

– annonse bottom –
Forrige artikkelDisse vindkraftverkene blir ikke bygget
Neste artikkelMange er nå bekymret for akkurat dette