Problemer med elektronisk kart

Foto: Pixabay
– annonse top –

Miljødirektoratet har utarbeidet nye, digitale kart som viser hvor du ikke skal ferdes under hekketida. På noen plattformer fungerer løsningen dårlig.

Miljødirektoratet opplyser til Fauna at det er oppdaget utfordringer knyttet til kartet, for brukere med Mac eller IOS-enheter. Derfor er det opprettet en ny løsning for Mac/IOS-brukere. Den skal fungere, men det kan ta litt lengre tid å laste ned.

Den publiserte versjonen ligger på denne adressen, og fungerer på alle andre plattformer.

– annonse inline –

I en pressemelding sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet at alle kan bidra til å ta hensyn til fuglelivet på en trygg og enkel måte.

– Sjekk kartet over ferdselsforbud, så får du enkelt oversikt over hvilke områder du skal styre unna, sier Hambro.

  • Kartet viser hvor det er forbud mot all ferdsel og bruk av luftfartøy (fly og helikopter) i verneområder, og når disse forbudene gjelder.
  • De brune feltene viser ferdselsforbud. Klikk her for å kun se ferdselsforbudene i kartet.
  • Bruk av droner regnes ikke som luftfart, og kan derfor være forbudt uten at det vises i kartet.
  • I verneområder kan det også være restriksjoner for spesielle aktiviteter som vindsurfing, bruk av seilbrett og båt, bålbrenning og lignende, som ikke vises i kartet.
  • Informasjon om hvilke regler som gjelder står i verneforskriften for det enkelte verneområdet. Klikk på et verneområde i kartet for å finne lenke til verneforskriften for det aktuelle området på lovdata.no.

Direktoratet opplyser at våren er storsesong for å komme seg ut i naturen, enten du skal ut med båt, padle, klatre, rydde strender eller bare gå deg en tur. Da er det viktig å huske at det er nå fugler og dyr er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

– Våren er hekketid for fugler. Det er nå fuglene kurtiserer, bygger reir, legger egg, ruger og beskytter og mater ungene etter klekking. Hvis fuglene forstyrres, kan egg bli tatt og unger bli forlatt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Nedgang for sjøfuglene

Spesielt sjøfuglene har hatt en dramatisk nedgang i bestand de siste årene. En fjerdedel av alle sjøfugler i Europa hekker i Norge, og for at de skal få ro og fred til å hekke, er det innført forbud mot å ferdes på steder hvor de er mest sårbare.

Så godt som alle ferdselsforbud er i verneområder, og det er disse som vises i kartet. De fleste ferdselsforbudene starter 15. april. I noen områder, for eksempel i deler av Hornøya og Reinøya naturreservat i Finnmark, startet forbudet allerede 1. mars. Også i kalvingsområder for villrein kan det være ferdselsforbud, slik som i Setesdal Vesthei landskapsvernområde.

SNO intensiverer oppsyn

I tillegg til det nye kartet er verneområder med ferdselsforbud merket med skilt. Noen steder er det satt opp tavler med informasjon om verneverdier og regler for ferdsel.

Statens naturoppsyn gjør hyppige kontroller med ferdselsforbudet, fra Hvaler i sørøst til Kirkenes i nordøst. Spesielt i nærheten av tett befolkede steder og populære utfartsområder kan det hende du ser SNO-uniformen i tiden som kommer – det er her forstyrrelsene som oftest er størst.

Stort digiprosjekt

Alle statsforvalterne har vært involvert i å utvikle og kvalitetssikre kartet. Dataene i kartet publiseres gjennom åpne karttjenester, så etter hvert vil man kunne finne kartet i flere kartverktøy.

– Statsforvalterne har i samarbeid med oss gjort en kjempejobb med å tolke svært mange verneforskrifter og å digitalisere detaljer om hvor grensene går, sier Hambro.

Av de 3200 verneområdene i Norge har 600 ferdselsforbud deler av året. 850 har forbud mot lavtflyging og 2500 har forbud mot start og landing med luftfartøy.

– annonse bottom –