– annonse 2 –

Staten tilbyr reindriften 139,3 millioner kroner i forhandlingene om årets reindriftavtale.

Det er en økning på 3,2 millioner, som skal benyttes til tiltak for reinbeitedistrikter som har blitt utestengt fra vinterbeiter i Sverige.

– Annonse 3 –

– Statens tilbud har en klar profil. Det legges opp til en utvikling av reindriften som næring og de reineierne som har reindrift som hovedvirksomhet prioriteres. Dette er en videreføring av regjeringens reindriftspolitikk, sier leder for Statens forhandlingsutvalg, ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli.

I en pressemelding opplyser hun at reindriftsutøverne har hatt en gledelig økonomisk utvikling. Produsentprisen har de siste fem årene økt med hele 48 prosent. For å legge til rette for fortsatt positiv utvikling, opprettholdes rammevilkårene til de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet i statens tilbud. I tillegg prioriteres, og styrkes, dagens ordninger med etablering og utvikling av tilleggsnæringer. Tilleggsnæringer bidrar til å ivareta den familiebaserte reindriften.

I januar 2020 er det vanskelige beiteforhold i Finnmark. Dagens situasjon viser hvor viktig det er å ha et kriseberedskapsfond som kan benyttes for å få satt inn tiltak raskt. Statens forhandlingsutvalg prioriterer derfor 1,0 mill. kroner til kriseberedskapsfondet.

Markedsituasjonen for reinsdyrkjøtt har over lengre tid vært i en god utvikling. Dette har også hatt en positiv innvirkning på produsentprisen. For å legge til rette for omsetningen av reinkjøtt og reinprodukter, og for å ivareta reinkjøttets posisjon i markedet, prioriteres tiltak som legger til rette for slakting og omsetning av reinkjøtt.

Ifølge Wikipedia dekker reindriftsnæringen cirka 40 prosent av landarealet, men er en liten næring i nasjonal målestokk. I samisk og lokal sammenheng har den imidlertid stor betydning. Samisk reindrift er basert på utmarksbeite hele året.

Det er ofte konflikt mellom reindriften og overlevelsen for rovdyr i Norge. Store deler av landet har derfor ikke rovdyr i naturlige bestander, men dette er bare en av utfordringene for rovdyr.

– annonse 4 –
Forrige artikkelRovdata: 50 helnorske ulv
Neste artikkelStryker «hot spots» i nord