Planer for 13 nye utbygginger

Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: Stortinget.
– annonse top –

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at 2022 har vist at olje- og gassnæringen ikke avvikles, men utvikles.

Han mottok i løpet av året planer for 13 nye feltutbygginger, som han mener vil skape arbeidsplasser, statlige inntekter og energi til Europa.

– annonse artikkel –

Disse utbyggingene vil også føre til investeringer på om lag 300 milliarder kroner, som vil gi jobber til de 200 000 som jobber direkte eller indirekte i næringen, og muligheter for videreutvikling av leverandørindustrien

Aker BP anslår at deres prosjekter vil føre til 150.000 årsverk. Aasland sier at utbyggingene er ventet å gi god lønnsomhet og store inntekter til fellesskapet.

– Aldri har våre leveranser av olje og gass vært viktigere for Norge og Europa. For å opprettholde produksjonen fremover trenger vi stadig påfyll av nye utbygginger. I løpet av 2022 har jeg mottatt planer for 13 nye feltutbygginger. Det vil gi arbeidsplasser, statlige inntekter og nødvendig energi til Europa fremover. Det er all grunn til å berømme alle som står på for å videreutvikle olje- og gassnæringen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– annonse nede –