Pengedryss over utslippsfrie hurtigbåter

Foto: Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

Flere fylkeskommuner får gjennom «klimasats» støtte til utvikling og design av utslippsfrie hurtigbåter, samt elektrifisering av båter i drift.

Det melder Miljødirektoratet, som gir 89 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter. Fire prosjekter får støtte til utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter i denne runden.

– Mange fylker har høye ambisjoner for å kutte utslippene fra hurtigbåter og har etterlyst støtte fra staten. Jeg er glad for at flere gode prosjekter nå får støtte, som vil drive frem banebrytende ny teknologi. Satsing på grønn skipsfart er viktig for regjeringen, fordi det kutter utslipp og skaper arbeidsplasser, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– annonse inline –

I en pressemelding melder direktoratet om denne satsingen:

«Utslippsfri transport på Mjøsa

  • Innlandet fylkeskommune har tidligere utredet mulighetene for en sette opp en båtrute på Mjøsa, mellom Hamar og Gjøvik.
  • Nå får de 2,1 millioner støtte til et forprosjekt for å vurdere om båtruten kan bli utslippsfri.
  • Etterspørsel etter utslippsfrie hurtigbåter, også på nye samband, kan bidra til utvikling og kompetansebygging av nullutslippsteknologi på hurtigbåter.

MS Fjordled blir helelektrisk

  • Rogaland fylkeskommune får 19,5 millioner kroner i støtte til merkostnader ved ombygging av MS Fjordled.
  • Søsterbåten har tidligere fått støtte. Når begge båtene blir helelektriske, vil dette bli det første helelektriske fylkeskommunale hurtigbåtsambandet.
  • Rogaland har også fått støtte fra Enova til ladeinfrastruktur.

Vestland elektrifiserer fire hurtigbåter

  • Vestland fylkeskommune får 12 millioner kroner i støtte til å dekke deler av merkostnader knyttet til elektrifisering av fire hurtigbåter som trafikkerer rutesambandene Kystvegsekspressen, Florøbassenget og Sogn.
  • Fylket skal gjennomføre anbudskonkurranse og vinneren skal starte driften av sambandet fra mai 2024.
  • Fylket skal søke Enova om støtte til ladeinfrastruktur.

Pilotprosjekt i nord og vest

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har gått sammen om et stort prosjekt for å utvikle flere design og byggespesifikasjoner for utslippsfrie hurtigbåter, og å stimulere til nytenkning og innovasjon.

Fylkeskommunene får i underkant av 56 millioner i støtte til dette. I dette prosjektet skal resultatet være byggeklare tegninger, slik at fylkeskommunene i neste omgang kan bestille og teste utslippsfrie hurtigbåter. Designene skal være tilpasset ulike samband i fylkene.

Hurtigbåter vil gå under mange ulike forhold og forutsetninger. Krav til blant annet hastighet, frekvens på avgangstider, størrelse og farvannsforhold avgjør i stor grad behovet for teknologisk utvikling.

På enkelte samband er det behov for betydelig utvikling før man kan kjøre utslippsfritt. Det er teknologiske barrierer som må overkommes, og dette kan gjøres via utviklingsprosjektet som nå gis støtte.

Inviterer bransjen til konkurranse om design av nye løsninger

Det er ikke bestemt hvilke teknologier som vil vinne fram, både batteri og hydrogen er mulige løsninger. Fylkeskommunene i samarbeidsprosjektet inviterer derfor bransjen til konkurranse om design av framtidens hurtigbåter.

Prosjektet bygger videre på erfaringene fra flere Klimasats-støttede prosjekter.

– Fylkeskommunenes store ambisjoner om utslippsfrie hurtigbåter gjør at denne utviklingen skyter fart! De tar en stor og viktig rolle i å finne løsninger for hvordan vi skal kutte utslippene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

20 millioner ekstra til utviklingskontrakter

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 satt av 80 millioner til lav- og utslippsfrie hurtigbåter. Regjeringen bevilget ekstra midler i koronapakken som kom tidligere i år, med 20 millioner øremerket utviklingskontrakter for hurtigbåter.

Disse øremerkede midlene, og en stor del av den øvrige hurtigbåt-potten, går nå til utviklingsprosjektet til Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark, der det skal tas frem byggeklare design.

Jobber fram nullutslippsløsninger gjennom Klimasats

Støtte via Miljødirektoratets Klimasatsordning til lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåter er en del av regjeringens satsing på grønn skipsfart. Gjennom Klimasats har flere hurtigbåtprosjekter fått støtte.

Miljødirektoratet delte ut 26 millioner kroner til hurtigbåtprosjekter i 2019. Vi har delt ut 6 millioner til formålet tidligere i år.

En rekke fylker har fått støtte til å jobbe fram nullutslippsløsninger både på batteri og hydrogen, løsninger i båtene og tilhørende energiløsninger på land, samt innkjøpsprosesser som gir gode og framtidsrettede driftskontrakter.»

– annonse bottom –