Pellets-saken til tysk politi

Leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Store deler av kysten fra Agder til Gøteborg ble forurenset i 2020. Nå blir dette en sak for tysk politi, ifølge Dagsavisen.

Norges Naturvernforbund klaget på Øst politidistrikt, som henla saken. Nå har Oslo statsadvokatembete behandlet klagen i saken der 13 tonn plastpellets drev i land.

Det viser seg at utslippet har skjedd i tysk territorialfarvann, fra et skip på vei fra Rotterdam til Tananger i Rogaland. Dagsavisen skriver at utslippet skjedde fra skipet Trans Carrier og at det er registrert på Bahamas.

Statsadvokaten bekrefter at det var riktig å henlegge saken, fordi utslippet skjedde utenfor Norge, men kan være en sak for tysk politi å eventuelt straffeforfølge.

– Vi er kjempefornøyd med at saken følges opp videre. Nå krysser vi fingrene for at tysk politi følger opp dette og etterforsker saken. Samtidig viser denne saken hvor svakt beskyttet Norge og andre land som blir rammet, kan være mot slik forurensning, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet til Dagsavisen.

Exit mobile version