Peker på viktige miljøverdier i norske havområder

havhest barentshavet arktis
Foto Cecilie von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt
– annonse top –

En ekspertgruppe har pekt ut hvor de særlig viktige miljøverdiene finnes i norske havområder.

– Norske havområder (SVO-er) er blant verdens mest rike og produktive, og alle havområdene er i seg selv verdifulle. Det er derfor en utfordring å peke ut hvor de særlig verdifulle områdene ligger, sier havforsker Gro I. van der Meeren.

– annonse inline –

Sammen med HI-kollega Elena Eriksen har hun ledet arbeidet hvor mer enn 70 forskere fra åtte ulike institusjoner har bidratt til å vurdere miljøverdier i de eksisterende SVO-ene i norske havområder, og samtidig foreslått flere nye SVO-er, melder Havforskningsinstituttet.

I dag er 29 områder definert som SVO-er i forvaltningsplanene for norske havområder. Dette er ikke verneområder, men områder hvor det skal vises særlig aktsomhet.

Det er miljøverdiene som finnes i SVO-ene som nå er gjennomgått i lys av oppdatert kunnskap, og vurdert ut fra internasjonale vitenskapelige kriterier. I tillegg har ekspertgruppa vurdert mulige nye SVO-er. I rapporten lagt fram 17. juni, foreslår ekspertgruppa å slå sammen og utvide flere av dagens SVO-er.

Noen SVO-er er også foreslått fjernet. Ekspertgruppa foreslår fire helt nye SVO-er: Det sentrale Barentshavet, Midtatlantisk rygg, Dyphavsområdene i Norskehavet og Norskerenna. Til sammen er de eksisterende 29 SVO-ene foreslått redusert til 19 SVO-er. I senere rapporter skal eksperter vurdere både aktiviteter og sårbarhet for menneskelige aktiviteter generelt og innenfor eksisterende og foreslåtte SVO-er, melder instituttet.

– annonse bottom –