mandag, august 15, 2022
No menu items!
More

  På jakt etter nytt nasjonalt anlegg for radioaktivt avfall

  radioaktiv symbol
  – annonse top –

  Regjeringen ønsker å finne ut hvor Norges framtidige anlegg for radioaktivt avfall skal lagres, etter at anlegget i Himdalen er fult.

  Derfor har Statsbygg fått jobben med å lage en faglig analyse av et nytt anlegg for radioaktivt avfall. De skal blant annet se på hvor anlegget skal lokaliseres og hvordan det skal utformes.

  – annonse inline –

  Det nye anlegget skal være et såkalt KLDRA (kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall). Et slikt anlegg finnes det allerede ett av i Norge, og det ligger i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.

  Årsaken til at Norge har behov for et nytt KLDRA-anlegg er fordi deponiet i Himdalen allerede er fylt opp 60 prosent. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom år 2035 og 2040, og enda tidligere dersom rivingen av atomreaktorene i Halden og Kjeller settes i gang, fordi mye av avfallet fra rivingen vil måtte lagres i Himdalen, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

  En rapport anbefaler derfor departementet å starte planleggingen av et nytt KLDRA allerede nå. Rapporten peker  på at et nytt anlegg bør stå klart i 2025. Byggingen av anlegget i Himdalen tok til sammen ti år, om man regner med planleggings- og byggeperioden.

  Statsbygg sin analyse vil være ferdig høsten 2018. Da vil Statsbygg overlevere sin analyse til departementet, som deretter vil vurdere beslutningsgrunnlaget og oppstart av et forprosjekt. Spørsmålet om lokalisering av anlegget vil legges fram for regjeringen.

  – annonse bottom –