– Ordføreren må skjerpe seg og ta vare på ulven

Bildet er tatt av Marcel Langthim fra Pixabay
– annonse top –

NOAH – for dyrs rettigheter reagerer på at ordfører i Trysil nå har sendt en søknad om skyting av nye ulver i Slettås, der det fremstilles som om det er negativt at det finnes ulv i ulvesonen. 

Ordføreren ordlegger seg i søknaden på en slik måte at det virker som om han ikke ønsker ulver i ulvesonen. NOAH mener det er svært viktig at ulver i det minste gis lov til å være i fred i områder som er satt til side for dette formål. 

– Når man er ordfører i en kommune i ulvesonen, har man ansvar for å legge til rette for det naturmangfoldet store rovdyr representerer. Man kan ikke som ordfører påstå at det er en offentlig interesse å ikke ha ulv der hvor Stortinget tvert imot har uttalt at ulven skal ha forrang. Det ser ut til at ulver synes at Slettås-området passer godt for ulverevir. Som ordfører i området, bør man ønske å spre positive holdninger til truede rovdyr, ikke drive en misnøyekampanje fordi naturen inneholder dyr, sier leder og veterinær i NOAH, Siri Martinsen. 

– annonse inline –

NOAH påklaget rovviltnemndas vedtak om å skyte Slettås-ulveflokken i fjor, og et av argumentene var at skyting ikke var en langvarig «løsning» på eventuell konflikt. Området er egnet for ulv og ligger i ulvesonen, og NOAH påpekte at det ville komme nye ulver i området. Men Klima- og miljødepartementet valgte likevel å opprettholde nemndas vedtak – ene og alene på grunn av politisk spill, slik NOAH ser det. 

– En varig løsning ville vært aktivt holdningsskapende arbeid for å danne aksept for ulvene i området. De nye ulvene må nå gis mulighet til å tilpasse seg. «Ulvepanikken» som ordføreren gjør seg til talsperson for, er ikke representativ for flertallet i ulvesonen. De som eventuelt føler reell frykt på bakgrunn av politikeres opphausing, bør få hjelp til å overkomme dette. Politikere må ta ansvar og ikke bidra til å skape frykt som ikke bygger på reell kunnskap. Man kan ikke skyte ulv i ulvesonen år etter år uten at andre forebyggende tiltak tas i bruk, også skremme-tiltak hvis nødvendig. Dette er et krav etter naturmangfoldloven og ikke noe myndighetene kan bare se bort fra, sier Martinsen.

– annonse bottom –