– annonse top –

Rovdata oppfordrer turfolket til å bruke påska til å samle etterlevninger fra jerven. Det er omstridt hos enkelte.

Enkelte mener at det er bedre å ikke bidra til innsamlingen, fordi dataene brukes til å fastslå en truet art som myndighetene tillater jakt på. De frykter at dataene blir misbrukt. Det foreligger imidlertid ingen klare indikasjoner på at det skjer, men det hevdes i ulike miljøer at det er slik.

- artikkel innside -

De som velger å plukke jervebæsj bes om å levere det inn i plastposer til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt. Rovdata analyserer deretter innsamlede skit- og hårprøver for DNA, og resultatene brukes til å overvåke arten i Norge, uten at vi trenger å være i kontakt med dyrene.

Ha plastpose klar

– Mange bruker ferien og høytiden ute på tur i skog og fjell. Vi oppfordrer derfor hvert år folk til å ha med seg en plastpose i lomma eller sekken under høytiden, slik at de er klare hvis de finner en jervskit. Vi ønsker kun skitprøver som oppdages ved siden av et jervespor. DNA-analysene av prøver gir oss mye viktig kunnskap om arten over hele Norge, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Resultatene kan blant annet fortelle om prøven er fra jerv, om individet er kjent fra tidligere, hvilke områder den bruker og lever i, og slektskap med andre jerver.

Kontakt SNO

Det pågår årlig en innsamling av jerveprøver over hele landet fra 1. januar og til 1. juni. Det gjøres en betydelig innsats av SNO selv, men innsamlete prøver fra publikum utgjør et viktig bidrag i overvåkingen.

– Husk at du må ikke ta direkte på skiten. Plastposen skal vrenges rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit, og knytes igjen. Kun én skitprøve per pose og frys ned prøven når du kommer hjem fram mot overlevering til SNO, forklarer Kindberg.

Merk prøvene

SNO vil vurdere de innsamlede prøvene, og registrerer aktuelle prøver i Rovbase før prøvematerialet sendes videre til Rovdata.

Før overlevering til SNO er det viktig at du merker prøvene med navn og adresse på prøvefinner, samt informasjon om funnsted, funndato, kommune og kartreferanse. Denne informasjon kan også ettersendes til SNO per telefon eller e-post, melder Rovdata.

– artikkel nede –