Oppfordrer folk til å ta vare på fugler i kulturlandskapet

Foto: Wikimedia Commons

Statsforvalteren i Møre og Romsdal oppfordrer folk til å ta vare på sjeldne fugler i kulturlandskapet.

Arter som åkerrikse, storspove og vipe er i tilbakegang. Dersom man utsetter slotta i områder der denne arten hekker, kan man bidra til å ta vare på artene.

– annonse artikkel –

Flere av fugleartane som før var vanlige i jordbrukslandskapet er i sterk tilbakegang. Dette gjelder både storspoven og vipa. Åkerriksa har vært sjeldent i mange år og er nå kritisk truet. Tilbakegangen har flere årsaker, men en viktig grunn er at reir og ungar blir skadd under slåtta.

Vi oppfordrer alle til å være på utkikk og lytter etter fugl på markene. Alle kan engasjere seg i dette. Bonden kan ta kontakt med kommunen, og andre kan kontakte bonden som driv arealene, kommunen eller Fylkesmannen sin miljøvernavdeling.

De som har hekkande vipe, storspove eller åkerrikse i enga, kan få støtte over Regionalt miljøprogram dersom man har inngått avtale med Fylkesmannen om utsett slått.

Les mer om de økonomiske løsningene hos Statsforvalteren.

– annonse nede –