Ønsker kandidater til nasjonal jordvernpris

Foto: Fylkesmannen i Nordland
– annonse top –

Statsforvalteren rundt omkring i landet ønsker forslag til kandidater til nasjonal jordvernpris for 2021. Kandidatene må være en kommune eller fylkeskommune, og målet er å styrke jordvernet gjennom prisen.

Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi, og strategien ble oppdatert av regjeringa i forbindelse med statsbudsjettet 2018. Et av tiltakene i jordvernstrategien var å etablere en nasjonal jordvernpris. Statsforvalterne skal sende forslag på kandidater fra eget fylke til Landbruks- og matdepartementet innen 1. april i år. Frist for forslag til Statsforvalteren er 15. mars.

Dette er bakgrunnen for at prisen ble opprettet:

– annonse inline –

«Opprettelsen av en jordvernpris er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Prisen skal deles ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune og skal bestå av et diplom og en passende oppmerksomhet. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren.

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.»

– annonse bottom –