Ønsker å oppheve flere lovforbud i genteknologiloven

Sveinung Rotevatn, Venstre. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon
– annonse top –

Statsråd Sveinung Rotevatn ønsker en oppmykning av genteknologiloven for å tillate flere produkter innen legemiddelindustrien.

Departementet har derfor send på høring et forlag om tre endringer i genteknologiloven. Han foreslår at produkter som kan tillates markedsført etter legemiddelloven skal få unntak fra genteknologiloven.

Det ønsker han å gjennomføre gjennom forenklede vurderinger knyttet til godkjenning av søknad etter kliniske utprøvinger av legemidler som inneholder genmodifiserte organismer. Han vil dessuten åpen for at visse organismer ikke skal omfattes av loven.

– annonse inline –

Etterlyst endring i genteknologiloven

– Dette er en endring som mange har etterlyst. Regelverket blir nå klarer og mer forståelig. Nå blir loven i samsvar med det som er fastsatt praksis i Norge og EU, sier Rotevatn.

Et annet forslag går ut på at man ved godkjenning av søknad om klinisk testing av GMO-legemiddel ikke lengre skal gjøres en vurdering etter genteknologiloven.

Et tredje forslag er at man føyer til en ny regel der det etter EØS-avtalen kan gis tillatelse om at visse organismer ikke skal omfattes av genteknologiloven. Det får av pressemeldingen fra departementet ikke fram hvilke konsekvenser endringene i loven vil gi. Fristen til å uttale seg er 5. august.

– annonse bottom –