Oljevernsenter mister ansvaret for oljevern

Foto: Senter for oljevern og marint miljø (SOMM).
– annonse top –

Det nyetablerte Senter for oljevern og marint miljø deles i to og må endre navn etter at regjeringen har vedtatt å omorganisere virksomheten fra kommende nyttår.

I en felles pressemelding fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet tirsdag, forteller departementene at senteret ikke lengre skal ha ansvaret for oljevern. Dette skal i stedet overføres til Kystverket i Kabelvåg i Lofoten. Det planlagte testsenteret på Fiskebøl i Hadsel vil bestå, men med Kystverket som ansvarlig.

Kystverket vil videreføre arbeidet med å etablere testsenter (fotoillustrasjon) for oljevernteknologi på Fiskebøl i Hadsel kommune i Nordland. Dette vil samle statens arbeid med oljevern under Kystverket, og beredskapen mot akutt forurensing vil styrkes.

– annonse inline –

– Arbeidet mot marin forsøpling er viktig for regjeringen. Denne omleggingen vil gi Senter for oljevern og marint miljø en mulighet til å videreutvikle arbeidet innen marin forsøpling. Det kan også styrke profileringen av Norges arbeid på dette viktige området, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i den samme pressemeldingen.

Ansatte som blir overført fra Senter for oljevern og marint miljø til Kystverket vil bli lokalisert i Kabelvåg, noen få kilometer fra Svolvær. De som flyttes fra senteret til Kystverket, vil fortsatt ha arbeidsoppgaver innenfor oljevern.

– Jeg er glad for denne endringen som vil bidra til en styrking av oljevernberedskapen, spesielt i nordområdene. Jeg har forståelse for at en omorganisering kan være krevende for de ansatte som bli berørt. Derfor er jeg glad for at ingen arbeidsplasser forsvinner fra regionen og at de som blir berørt vil videreføre sine oppgaver innen oljevern i Kystverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

Klima- og miljødepartementet overtar styringen av senteret fra Samferdselsdepartementet. Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

– annonse bottom –