– annonse top –

Statens naturoppsyn skal få fem millioner ekstra til bekjempelse av ulovlig fiske etter villaks og sjøørret.

Samlet vil tilsynet ha 20,5 milloner til denne satsingen neste år, opp fra 15,5 millioner kroner.

– Tiltak mot ulovlig fiske er viktig for å ta vare på villaksen. Derfor øker vi oppsynet og foreslår å øke strafferammene. Dette er et signal om at ulovleg fiske er alvorlig miljøkriminalitet, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

– annonse inline –

Ulovlig fiske er særleg en trussel mot små og sårbare bestander. I det internasjonale villaksåret 2019 har det vært høring om lovendringer knyttet til ulovlig fiske. Det er foreslått å øke strafferamma for grovt ulovleg fiske fra to til fem års fengsel. Det er også foreslått nye regler for midlertidig beslag i redskap og varig inndraging av redskap, og gebyr for brudd på loven.

– annonse bottom –