Økt innsats mot marin forsøpling

Bildet er tatt av bilyjan fra Pixabay
– annonse top –

Regjeringa ønsker å bruke fem millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling neste år.

Bevilgningen som regjeringa ønsker over statsbudsjettet skal blant annet bruke stil å følge opp plastavtalen – en samarbeidsavtale med næringa. Deler av midlene skal gå til tilsudd til ordningen «fishing for litter», og til styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskning og destruksjon av eierløst avfall.

– annonse inline –

– I dag er alle pliktige til å bringe eget avfall til havn, men det blir ikke mindre plast og annet avfall i havet, om alle bare leverer eget avfall. Potensialet for økt verdiskaping, flere jobber og større matproduksjon i marine næringer er stort. Rene hav må til for å realisere potensialet. Bevilgningene skal bidra til at mer eierløst avfall kan bli samlet inn og levert vederlagsfritt i flere havner enn i dag, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding.

– annonse bottom –