– annonse top –

7,6 millioner kroner skal brukes til å nye nasjonale villakssenteret som er stiftet.

– Vi har et stort ansvar for å ta bedre vare på villaksen i Norge, og det nye nasjonale villakssenteret skal styrke formidlingen av kunnskap om vill laksefisk. Vi har fått på plass fire gode vertskommuner. Dette senteret blir viktig for vår nasjonale innsats for villaksen framover.

Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding, som kan fortelle at statsråden deltok under en markering på Gardermoen tirsdag, hvor et nytt nasjonalt villmarkssenter ble stiftet. Villmarkssenteret etableres som en stiftelse og vil ha enheter på fire steder i landet: Lyngdal, Lærdal, Namsos og Tana som vertskommuner.

– annonse inline –

Nasjonalt villakssenter skal i følge pressemeldingen formidle kunnskap om vill laksefisk. Arbeidet vil omfatte laksefiskene villaks, sjøørret, sjørøye, namsblank og byglandsbleke. Stiftelsen nasjonalt villakssenter er opprettet av Miljødirektoratet. Jostein Skurdal fra Lillehammer er oppnevnt som styreleder i stiftelsen.

I stiftelsesdokumentet heter det at stiftelsen har som hovedformål «å fremme formidling av kunnskap om de naturlige forutsetninger for den atlantiske villaksens utbredelse, villaksens liv og utfordringer, herunder dens betydning for tradisjoner og kulturutøvelse».

Regjeringen har foreslått at det bevilges om lag 7,6 millioner kroner til det nasjonale villakssenteret i 2020.

– annonse bottom –