Nytt rovdyr kan ikke behandles som en fremmedart

Gullsjakal fotografert via viltkamera i Finnmark sommeren 2020. Foto: Kåre Kåven, Statens naturoppsyn.

Seniorforsker John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener at gullsjakalen som for første gang er sett i Norge, ikke kan behandles som en fremmed art.

Også rovviltkontakten i Lakselv, Tore Kåven, er begeistret voer det nye funnet.

– annonse artikkel –

– Det var litt av en sensasjon. Og det tok litt tid å få bekreftet at det var en gullsjakal. Nå prøver vi også å få tak i DNA av den. Det virker som den er veldig sky, og vi har ikke funnet noe hi. Men den lager en veldig spesiell lyd. Et stort spekter av lyder, sier rovviltkontakten.

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Erik Lund, opplyser at det er et ønske å skyte gullsjakalen. En av årsakene er at direktoratet ønsker å undrsøke dyret.

Tilbake til NINA-forskeren, mener han at det ikke er noen tvil om at gullsjakalen i Finnmark er verdens nordligste forekomst av arten.

– Og den er langt fra de nærmeste sjakal-bestandene man kjenner til. Det nærmeste individet vi kjenner til befant seg i Oulu i Finland rett før jul, sier han til NRK.

Les hele saken på NRK.no.

– annonse nede –