Tøffere for dyrelivet på Svalbard

fjellrev
Foto: Jason Roberts
– annonse top –

Våte og milde vintrer gjør livet hardt å leve for dyrene på Svalbards tundra. Regn blir til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som dyrene lever av. 

– annonse inline –

Manglende tilgang på næring fører til økt vinterdødelighet og dårligere ungeproduksjon. Dette gir en total bestandsreduksjon hos både svalbardrein, svalbardrype, fjellrev og østmarksmus, som er de eneste dyrene som overvintrer på Svalbards tundra. Dette fremkommer i en ny norsk studie publisert i tidsskriftet Science.

Foto: Nicolas Lecomte
Foto: Nicolas Lecomte

Resultatet er oppsiktsvekkende fordi forskningen viser hvor likt hele dyresamfunnet på tundraen blir påvirket av det milde og våte vinterklimaet, skriver Norsk Polarinstitutt i en pressemelding.

– Fire dyrearter med så vidt forskjellig kroppsstørrelse, levealder, reproduksjon og mobilitet reagerte nærmest identisk på regnværsepisodene, forteller forskerne og medforfatterne Eva Fuglei og Åshild Ønvik Pedersen ved Norsk Polarinstitutt.

Mildværsperioder med regn om vinteren gjør at de tre planteeterne rype, rein og markmus får en knekk i bestanden som er proporsjonal med nedbørsmengden. Årsaken er at regnet fryser til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som disse artene lever av på tundraen. Mens bestandsknekkene hos de tre planteeterne kommer helt synkront og i takt med regnværsvintrene, kommer nedgangen i fjellrevbestanden med et års forsinkelse. Forskerne tror det i hovedsak skyldes redusert tilgang på kadavre av rein som er en viktig matkilde for fjellreven.

svalbardrein rype
Foto: Nicolas Lecomte

– Stor dødelighet av rein en vinter etterfølges som regel av mindre dødelighet og færre kadavre neste vinter fordi svake dyr har blitt luket ut av bestanden, forklarer Åshild Ønvik Pedersen.

Forskerne har kombinert og analysert Norsk Polarinstitutt sine overvåkningsserier på rein, rype og rev helt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag, og slik fått unik innsikt i effekten av klimavariasjoner på dyresamfunnet. De mener at studiene viser verdien av å satse på langsiktig overvåkning av dyrelivet.

– Spesielt viktig er det at flere arter overvåkes med vitenskapelig robuste metoder på samme tid og sted for å kunne dokumentere sammenhenger. Godt samarbeid mellom forskergrupper med ulik kompetanse er også viktig, understreker Eva Fuglei.

østmarkmus mus
Foto: Nigel Gille Yoccoz

En ny og omfattende vitenskapelig plan for et Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktis Tundra (KOAT) er nylig lansert og den skal omfatte overvåkning av alle ledd i næringskjedene – fra planter til rovdyr. KOAT ledes av professor Rolf A. Ims ved Universitetet i Tromsø.

Science-studiet ble til i samarbeid mellom forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt.

– annonse bottom –