Fire alvorlige kilder til forurensning i russisk del av Barentsregionen er fjernet fra listen over «hot spots» knyttet til utslipp.

Det ble bestemt i et møte med miljøministre og statssekretærer fra Norge, Sverige, Finland og Russland onsdag møttes for å diskutere miljøsamarbeidet i regionen.

– Barents-samarbeidet er et vellykket regionalt samarbeid. Barents-landene gjør en viktig felles innsats for å bevare miljøverdiene og løse de største miljøutfordringene i regionen, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen i en pressemelding.

Der går det også fram at en hovedprioritering i samarbeidet er opprydning i såkalte «hot spots» i miljøarbeidet. Disse står på Barents-rådets liste over 42 prioriterte konkrete kilder til miljøskadelige utslipp på russisk side i Barentsregionen. På møtet ble fire kilder til foruresning strøket fra lista, etter dokumenterte miljøforbedringer.

De fire forurensningskildene som ble strøket etter dokumenterte miljøforbedringer er en treforedlingsbedrift i Koryazhma, sør i Arkhangelsk fylke, treforedlingsbedrifter i Arkhangelsk fylke som kilde til dioksinutslipp, Mondi treforedlingsfabrikk i Komirepublikken, og avløpsrenseanlegget i Petrozavodsk, hovedstaden i Karelia-republikken.

Russland vedtok i 2015 en lov for innføring av beste tilgjengelige teknologier i industrien. Dette betyr at lovgivingen for reduksjon av forurensning i Russland blir mer lik lovgivningen i EU og de nordiske land. Under det svenske formannskapet har miljøarbeidsgruppa gjennomført flere støtteaktiviteter, blant annet gjennom seminarer for bedrifter og myndigheter om det nye lovverket.

 

LEGG IGJEN SVAR

Vennligst skriv din kommentar!
Skriv inn navnet ditt her