– annonse 2 –

Medlem i rovviltnemnda region 4, Dagfinn Sundsbø, mener at det for Norge er nok med det antall ulveflokker som Aurskog-Høland har alene.

– Aurskog-Høland alene har like mange ulveflokker innenfor sine grenser som Stortingets mål for hele landet. Jeg er derfor glad for tilslutningen fra rovviltnemndene til at to flokker som spesielt belaster Romerike og Indre Østfold, Aurskog-flokken og Rømskog-flokken, skal tas ut. Det vil fortsatt være flere flokker i denne del av ulvesonen, men presset på folk og lokalsamfunn i dette området blir lettere å bære når disse vedtakene blir effektuert, skriver han i et innlegg i Nationen.

– Annonse 3 –

Han viser til at den felles rovviltnemnda for region fire og fem, på Østlandet, i slutten av august behandlet lisensjakt på ulv innenfor og utenfor ulvesonen. Han viser til at Stortinget har vedtatt at ulv i Norge skal søkes holdt innenfor en son esom avgrenses til deler av Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo.

– Rovviltnemndas flertall vedtok at det skal gis lisensjakt for uttak av 12 ulv utenfor ulvesonen i våre fylker. Innenfor ulvesonen ønsker flertallet å ta ut til sammen fem flokker, hvorav en i et grenserevir. Siden uttaket omfatter et grenserevir, må det gjøres avtale med svensk rovviltforvaltning om dette. Endelig behandling av saken ble derfor utsatt til nytt møte 8. oktober.

Han viser til at Stortinget har vedtatt fire til seks ynglinger i ulveflokker. Av disse skal tre har hele sitt leveområde i Norge.

– Det er i år registrert 8,5 ynglinger til sammen i helnorske revir og grenserevirene. Altså har vi nær dobbelt så mye ulv i Norge som det som er Stortingets mål. Konsekvensene kjenner vi i form av tap av husdyr på beite og ulv som blir stadig mer nærgående der folk bor og ferdes, skriver han i innlegget.

Han viser til signaler fra ordførere i Autskog-Høland og Marker, Bondelaget, Småbrukerlaget og Jeger- og fiskerforbundet, som mener at rovdyrtrykket må begrenses.

– Det ble spesielt bedt om at vi vedtok uttak av Aurskog-flokken og Rømskog-flokken. Disse flokkene har sine leveområdet i flere kommuner, bl.a. Lillestrøm, Aurskog Høland og Marker. Motstemmene mot uttak av ulv kom også til orde. De mente ulven må få forrang for dyr på beite og folks opplevelse av utrygghet, og mente at Stortingets vedtatte bestandsmål ikke sikrer en levedyktig ulvestamme. Faglige henvisninger til at vi med over 80 ulv i Norge og 350 i Sverige er langt unna nedre grense for en levedyktig ulvestamme, blir ikke hørt av denne gruppen som har sin støtte fra medlemmene fra Miljøpartiet De Grønne i rovviltnemndene, skriver han.

Han er glad for at rovviltnemndene står sammen om vedtaket om felling av ulveflokkene, selv om vedtaket ikke var enstemmig.

– annonse 4 –
Forrige artikkelDød kongeørn var trolig skutt
Neste artikkelGir fellingstillatelse på jerv øst for Lågen