– annonse 2 –

Selv om flyttingen for ulveparet fra Deisjø-reviret først ble gjennomført søndag 3. januar, har Miljødirektoratet gjort grundige vurderinger av alternative plasseringer.

Miljødirektoratet fikk oppdraget om flytting av en genetisk viktig ulv den 11. desember. Målet var å flytte en genetisk verdifull hannulv og hans make vekk fra Deisjø-reviret i Østerdalen. Søndag ble aksjonen gjennomført med hjelp av helikopter. Det har i flere uker vært vurdert hvor ulveparet fra Østerdalen skal plasseres.

– Annonse 3 –

– Det er flere aktuelle områder innenfor ulvesonen hvor ulveparet kan flyttes, og vi gjør løpende vurderinger av disse basert på informasjon vi henter inn. For å skjerme dyrene og operasjonen vil vi ikke offentliggjøre slippstedet før etter at flyttingen er gjennomført, har direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet uttalt.

Som del av oppdraget skulle Miljødirektoratet vurdere hvor ulvene skal flyttes, men stedet er foreløpig ikke kjent. Vurderingene av område for slipp skjedde løpende og tuftet på oppdatert informasjon fra ulveovervåkingen.

Faktorene som vil bli tillagt vekt ved valg av område for slipp var blant annet; tilgang på skogområder som kan gi ulvene ro i etterkant av en flytting; fravær av revirmarkerende ulv/ ikke kjent par/flokk i området inneværende sesong og avstand til yttergrensen for forvaltningsområdet for ulv i Norge. Avstand tilbake til Deisjøen-reviret ble også vurdert, samt om det fantes vandringshinder som kan forsinke eller forhindre vandring tilbake til Deisjø-reviret.

Ulvene må skjermes

– Det er viktig at ulvene får ro i etterkant av en eventuell flytting. Flytting av store rovdyr er komplisert og risikofylt, og derfor vil vi ikke gå ut med informasjon om hvor det planlegges å slippe dyene, før etter at slippet er utført. Kommunen og grunneier vil bli informert før slippet finner sted, sier Hambro i en uttalelse.

Det største området uten kjente revir i bestandsrapporten fra vinteren 2019/2020, er i de sørlige delene av ulvesonen. I områdene sør for E18 er det kun registrert ett revir.

– Det kommer stadig ny informasjon og området som anses som best egnet for slipp kan komme til å endre seg. Vi vil til enhver tid ha et aktuelt område klart slik at disse vurderingene ikke forsinker flyttingen, har Hambro tidligere uttalt.

– annonse 4 –
Forrige artikkelUlver skutt på Østlandet
Neste artikkelSlik var vedtaket om Deisjø-ulvene