– annonse 2 –

Organisasjonen Rovviltets Røst reagerer på bruken av «ulvepenger» i Aurskog Høland kommune.

Rovviltets røst opplyser til Fauna.no at Aurskog Høland kommune har bevilget 135.000 kroner for eventuell fremtidig lisensjakt.

– Annonse 3 –

– Disse pengene skal gå til «møtevirksomhet, bevertning, husvære, brøyting av veier…» for å nevne noe. Dette skal altså gå til de jegerne som skal medvirke under en eventuell lisensjakt på ulv, opplyser Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst.

Hun opplyser at skadefellingslaget i kommunen i tillegg får 65.000 kroner til jaktradioer og viltkameraer. Disse skal brukes av både skadefellingslag og lisensfellingslag.

– Slike tiltak som kommunen her innvilger til de som skal jakte ulv er utrolig konfliktøkende. At ulvejakt, som i seg selv er en svært konfliktfylt og kontroversiell, mottar denne typen form for «hjelpemidler» fra kommunen syns vi ikke hører hjemme noen steder. 
Når det gjelder Eidskog kommune ser vi at kommunen har brukt pengene på medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). Eidskog Kommune satte i 2019 tillegg av nærmere 90.000 kroner til «fremtidig økonomisk støtte/kostnader» til USS, som er ment å skulle dekkes av statlige «ulvepenger». USS er ikke enig verken i rovdyrenes eksistens i norsk natur, eller hvordan myndighetene forvalter ulvestammen, sier Vadder.

Hun opplyser at USS også støtter den såkalte Naturbruksalliansen, som er en sammenslutning av forskjellige organisasjoner som ifølge sin egen definisjon jobber aktivt mot å «forbedre» ulveforvaltningen i Norge.

– Alle som kjenner til disse vet at her sitter mennesker som ikke vil ha ulv overhodet i norsk natur, sier hun.

– Dette blir derfor en helt feil bruk av «ulvepengene» . Formålet med disse midlene er «å medvirke til å dempe konflikt» står det på Miljødirektoratet sine hjemmesider, og i paragraf tre heter det: «Kommunene skal disponere tilskudd videre på tiltak som bidrar til å oppfylle formålet».

Rovviltets Røst er av den oppfatning av både Aurskog-Høland og Eidskog kommune ikke disponerer midlene slik de er tiltenkt. Og dette er kun to kommuner de har sett nærmere på.

– Vi råder Miljødirektoratet å ta en gjennomgang på hvordan «ulvepengene» i andre kommuner har blitt brukt. Kommunene bestemmer selv hvordan de disponerer disse midlene, men når det bevilges penger etter sine egne personlige meninger er det bare med på å øke konfliktene ytterligere. Det er nemlig det som skjer i praksis.

– annonse 4 –
Forrige artikkelArtsdatabanken lager økologiske grunnkart
Neste artikkelJegerforbundet krever nye metoder mot ulv