– annonse 2 –

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (Venstre) har gitt klarsignalet for nedslakting av 27 ulver utenfor Norges ulvesone.

Ifølge en pressemelding fra departementet starter lisensfellinga av ulv tirsdag i neste uke, den 1. desember. Lisensfelling av ulv vil pågå i et halvt år, fram til den 31. mai.

– Annonse 3 –

Statsråden mener at det ikke er snakk om jakt på ulver i familie, men at det nær sagt kun er snakk om enslige ulver som streifer.

Han mener at skyting av 27 ulv, som utgjør om lag en tredjedel av alle ulver i Norge, ikke er et forhold som vil true den sør-skandinaviske ulvebestanden. Statsråden baserer med andre ord lisensfelling av ulv, ikke bare på den norske bestanden, men også den svenske. Det er dermed ikke klargjort fra statsråden om fellingene i det halvåret som kommer vil påvirke den norske bestanden negativt.

– En forutsetning for at ulvebestanden i Sør-Skandinavia ikke blir truet, er at der minst hvert femte år lykkes for en immigrant fra Finland eller Russland å etablere seg og spre sine gener. Fylkesmennene må derfor følge godt med og raskt stanse lisensfelling dersom det skulle dukke opp slike genetiske verdifulle ulver på vandring, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– annonse 4 –
Forrige artikkelDepartementet gikk på en alvorlig smell
Neste artikkelElgjakt også for de fattige