– annonse 2 –

Statens Naturoppsyn (SNO) kan ikke lengre drive oppsyn på samme nivå som før utbruddet av koronasmitte. Det kan bety usikker registrering av rovviltbestandene.

Miljødirektoratet melder at også SNO har restriksjoner for kryssing av kommune- og fylkesgrenser. Dette begrenser aktiviteten i SNO, men oppsynet gjennomføres så langt det er mulig.

– Annonse 3 –

– I en del kommuner er det innført restriksjoner slik at kryssing av grenser utløser krav om karantene. Dette har betydelig innvirkning på SNO sin mulighet til å utføre arbeidsoppgavene, sier Hambro. Flere medarbeidere i SNO er i karantene på grunn av slike bestemmelser.

Store avstander

Arbeidsoppgavene til naturoppsynet medfører at personell må bevege seg over store avstander i skog og mark og til sjøs. Det innebærer å krysse kommune- og fylkesgrenser.

– På denne tiden av året er rovviltarbeidet, og spesielt arbeidet med overvåking og kartlegging av bestandene av store rovdyr, høyt prioritert. Det foregår ved sporing på snø ved bruk av snøscooter eller ski, opplyser direktoratet.

På kysten arbeides det mye fra båt med bekjempelse av fremmede arter som mink, bekjempelse av ulovlig fiske etter laks og andre anadrome arter, og med skilting og skjøtsel i verneområder langs kysten og på øyer.

Følger rådene

Helsemyndighetenes råd og retningslinjer for å begrense spredning av viruset er til enhver tid førende for det feltbaserte arbeidet til SNO.

Det er gitt interne føringer for SNOs medarbeidere i felt om ikke å gjennomføre oppgaver som medfører kontakt med forsamlinger av mennesker, og at de skal jobbe alene eller to og to for å redusere smittefare.

SNOs oppgaver foregår i naturen og ofte i temmelig øde områder langt til fjells, skogs eller sjøs. Miljødirektoratet mener derfor at naturoppsynets arbeid i felt kan gjennomføres med minimal risiko for spredning av koronasmitte.

– Vi ønsker å holde hjulene i gang, slik Statsministeren har oppfordret til. Samtidig forholder vi oss selvsagt til de særskilte karantenebestemmelsene som er fastsatt. Vi ønsker å gjøre kommunene oppmerksomme på at dette legger vesentlige begrensninger på SNOs aktivitet, blant annet knyttet til rovviltarbeidet, sier Ellen Hambro.

– annonse 4 –
Forrige artikkelGribb på norgesturné slått i bakken ved vindmølle
Neste artikkelHaram vindkraftverk får utvide