– Annonse AMP –
Hjem Nyheter Legger plan for hvordan de skal stoppe kriminalitet i fiskeriene

Legger plan for hvordan de skal stoppe kriminalitet i fiskeriene

torsk skrei
Foto: Havforskningsinstituttet

Etter at Skottland signerte et norsk initiativ for å bekjempe fiskerikriminalitet, har til sammen 26 land forpliktet seg til å støtte arbeidet.

– Vi vet at det dessverre forekommer alvorlig kriminalitet i fiskerinæringen. Skal vi bekjempe fiskerikriminalitet, må vi stå sammen. Derfor er jeg glad for at vi nå får Skottland med på laget, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Norge tok i fjor initiativ til en politisk erklæring mot fiskerikriminalitet. Mandag signerte Skottlands fiskeriminister Fergus Ewing erklæringen. Til sammen 26 land har sluttet seg til Norges initiativ, skriver departementet i en pressemelding.

– Norge og Skottland har et langt og godt fiskerisamarbeid og det er derfor svært viktig at vi nå har en felles forståelse for de utfordringer vi står ovenfor. Som to store havnasjoner har vi et spesielt ansvar til å belyse denne problemstillingen, sier Nesvik.

Erklæringen stadfester at det er organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien og at internasjonalt samarbeid er viktig for å bekjempe dette problemet. Norge jobber for å få FNs generalforsamling til å anerkjenne fiskerikriminalitet som et problem, men har foreløpig ikke nådd frem. Den internasjonale erklæringen er derfor fremdeles den eneste internasjonale politiske erklæring på dette området. Det gjør den viktig på dette feltet.

– Organisert kriminalitet i fiskerinæringen truer verdens fiskeressurser, og hindrer bærekraftig bruk av havene. Det skaper også urettferdig konkurranse og straffer ærlige aktører, sier fiskeri- og sjømatministeren, sier fiskeriministeren.

Norge bevilget nylig 14 millioner kroner til å stoppe ulovlig fiske, Til neste år arrangerer Norge, i samarbeid med FN, en konferanse for å fremme en rettferdig og bærekraftig blå økonomi.

 Her kan du lese mer om saken.

INGEN KOMMENTARER

Exit mobile version