onsdag, januar 13, 2021
No menu items!
More
  Hjem Nyheter Jaktinteresser laget rapport om høstbare viltressurser
  elg gevir okse
  Foto: Pixabay

  Jaktinteresser laget rapport om høstbare viltressurser

  Det var ingen fra vernesiden som var representert da en ny handlingsplan for helhetlig satsing på næringsutvikling basert på høstbare viltressruser ble laget. Nå er rapporten overlevert Landbruks- og matdepartementet.

  I følge regjeringens hjemmeside har arbeidsgruppanå overlevert sin rapport til Landbruks- og matdepartementet.

  – Annonse 3 –

  Arbeidsgruppens rapport gir en oversikt av jakt som opplevelsesprodukt, verdiskaping basert på jakt, og verdikjeden for viltkjøtt. Den tar for seg trender, utfordringer og virkemidler som blir brukt i dag. Arbeidsgruppen gir i rapporten forslag til aktuelle tiltak for en satsing på næringsutvikling basert på viltressursene. Målet er å etablere flere vekstbedrifter. Rapporten vil inngå som et innspill til vårens jordbruksforhandlinger.

  I forbindelse med at ansvaret for høstbare viltressurser ble overført til Landbruks- og matdepartementene, ble partene under jordbruksoppgjøret 2018 enige om å utarbeide en handlingsplan som peker på veien videre for en helthetlig satsing på området.

  Flere av de toneangivende verneorganisasjonens var sterkt imot at forvaltningen ble overføring fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet.

  I følge regjeringens hjemmesider har arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten bestått av representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, NORSKOG, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet har vært sekretariat.