Hjem Klima Uenige om halv milliard i CO2-fond for næringstransport

Uenige om halv milliard i CO2-fond for næringstransport

samferdsel lastebil vogntog tungtrafikk
Foto: PIxabay

Næringslivet er ikke alltid like glad i penger fra staten. Selv om regjeringen ønsker å bruke en halv milliard kroner på et CO2-fond for å få ned utslippene i fra næringslivets transport, har man ikke kommet til noen enighet.

I følge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet har regjeringen vært i samtaler med næringsorganisasjonene om etablering av et CO2-fond. Det har dessverre ikke lyktes å komme til en enighet, men regjeringen står like fullt klar til å bruke nærmere en halv milliard kroner for å få ned utslippene fra næringstransporten.

– Regjeringens mål er å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Vi er godt i gang når det gjelder norsk privatbilisme, der norsk elbilpolitikk er ledende i verden. Nå må vi få ned utslippene fra næringstransporten. Da kan et CO2-fond være et viktig virkemiddel, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen har hatt samtaler med næringslivsorganisasjonene om et CO2-fond for næringstransport. Det er enighet mellom næringslivet og regjeringen om behovet for å få ned utslippene fra næringstransporten. Regjeringen har samtidig vært opptatt av å unngå unødig byråkrati, oppnå varig omstilling og høyest mulig klimakutt for hver krone.

En halv milliard

Det er nå klart at NHO og de andre organisasjonene ikke ønsker å fortsette samtalene fordi man er uenig med regjeringen om organiseringen av fondet.

Regjeringen vil finansiere et CO2-fond for næringstransporten over statsbudsjettet, og det er i 2019 satt av 494millioner kroner for dette formålet. Støtten skal administreres av Enova.

Næringslivsorganisasjonene har på sin side ønsket at fondet skal finansieres gjennom at næringen fritas for CO2-avgift mot at de forplikter seg til å kutte i utslippene.

– CO2-avgiften er hovedvirkemiddelet i regjeringens klimapolitikk. Avgiften er i tråd med det grunnleggende prinsippet om at forurenser betaler. Det er derfor ikke aktuelt å redusere denne. Tvert om har regjeringen varslet en opptrapping av CO-avgiften, sier Ola Elvestuen.

Utredninger viser at et CO2-fond som skissert av næringslivsorganisasjonene vil innebære høye administrasjonskostnader og utfordringer med hensyn til kontroll. Regjeringen ønsker ikke å bygge opp en ny organisasjon ved siden av Enova, eller å gi forurensere fritak for CO2-avgift.

Bruk av biodrivstoff

Et bindende utslippskutt slik næringslivsorganisasjonene har skissert, forutsetter dessuten omfattende bruk av biodrivstoff. Det kan ha flere negative sider, og bidrar i liten grad til innovasjon.

– Vi beklager at næringslivsorganisasjonene ikke ønsker å videreføre samtalene med regjeringen om innrettingen av et CO2-fond. Utslippene fra transportsektoren skal ned. Her har næringsliveten viktig rolle å spille, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen har ikke desto mindre satt i gang arbeidet med å sette opp et CO2-fond innenfor rammene av Enova og legger opp til at arbeidet kan starte raskt. Enova har ambisjon om å lansere ordningen før sommeren.

Under Enova

– Jeg tror et CO2-fond under Enova vil være et mer effektivt redskap for å redusere utslippene fra næringstransporten. Invitasjonen til næringslivet om å delta i utformingen av dette fondet, står fortsatt ved lag. Vi diskuterer gjerne ulike modeller for støtte til ny teknologi, men forutsetter at alle må betale for utslippene sine, sier Elvestuen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggere liker dette: