– annonse 2 –

En undersøkelse på Svalbard viser at det er betydelig høyere nivåer av PCB i egg fra Barentsburg og Pyramiden sammenlignet med egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund. 

– Annonse 3 –

Miljøgiftnivået hos snøspurv på Svalbard varierer med andre ord etter hvor på øyriket fuglene bosetter seg.

Snøspurven er verdens nordligste hekkende spurvefugl og den eneste spurven som trekker til Svalbards natur. I en ny studie er miljøgiftnivået for første gang studert hos disse små spurvefuglene som hvert år tilbringer sommerhalvåret på Svalbard – og som gjerne bygger reirene sine langs husvegger, i scootere og i fuglekasser.

Studien har undersøkt nivåer av PCB i egg hos snøspurv fra de menneskelige bosetningene Barentsburg og Pyramiden og sammenlignet med egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund, med fokus på lokal forurensing. Resultatene viser betydelig høyere nivåer av PCB i egg fra Barentsburg og Pyramiden enn i egg fra Longyearbyen og Ny-Ålesund. I tillegg viste PCB-målinger av jorda i de samme bosetningene at lokal forurensning tas opp av snøspurv.

Forskningen understreker at miljøgifter er en alvorlig trussel mot økosystemet på Svalbard.

– Utfasing og fjerning av PCB-holdig utstyr og materiale må fortsette så lenge vi fortsatt finner spor av miljøgiften i dyrelivet og naturen, sier fugleforsker Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt.

Miljøgiftforskningen på snøspurv ble igangsatt fordi det tidligere er funnet PCB-nivåer i jord, maling og vegetasjon i de russiske bosettingene, og det var ønskelig å undersøke hvorvidt det var en forskjell i miljøgiftkonsentrasjonen i snøspurvegg fra russiske bosettingene sammenlignet med snøspurvegg fra norske bosettinger.

– Siden snøspurven er en trekkende fugl må den fylle opp energireservene etter trekket. Det er dermed sannsynlig å anta at snøspurven overfører miljøgifter fra føden inntatt på Svalbard til eggene, sier Siv Kristoffersen.

Siv Kristoffersen samlet inn og analyserte deler av datasettene i studie som en del av sin masteroppgave ved NTNU. I en ny rapport har hun sammenfattet forskningen av snøspurv og lokal forurensning sammen med forskere fra NILU, NTNU og Norsk Polarinstitutt.

– annonse 4 –
Forrige artikkelLofoten – noe helt for seg selv
Neste artikkelSlaktet nok en norsk ulvefamilie