– annonse 2 –

Så langt i vinter er det påvist at fire helnorske ulvevalpekull ble født i 2016. Det er to færre enn året før. Samtidig er flere ulver enn før registrert på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

– Annonse 3 –

Høgskolen i Innlandet har laget en foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge på oppdrag fra Rovdata, melder WWF Norge. Resultatet viser at det hittil er registrert færre helnorske valpekull i 2016 enn året før. Per nå er det registrert 52 ulver som kun lever i Norge, mens mellom 49 og 55 ulver er påvist på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

At det er totalt færre helnorske ulver enn tidligere, forklares med at flere har fått status som grenseulver fordi de beveger seg på begge sider av grensen.
– Det er gledelig at det er født nye ulvevalpekull i Norge, men den uforutsigbare forvaltningen er en utfordring. Flertallet av medlemmene i rovviltnemndene i region 4 og 5 fattet i fjor høst et lovstridig vedtak om å skyte majoriteten av norske ulver. Heldigvis ble vedtaket omgjort, men slike tvilsomme vedtak bidrar til et unødvendig høyt konfliktnivå, sier rovdyrrådgiver Sverre Lundemo i WWF Verdens naturfond.

Færre ulvevalper i 2016
Den endelige oversikten over valpekullene kommer 1. juni. Den foreløpige statusrapporten viser at det er påvist til sammen fire valpekull i de norske revirene Osdalen, Julussa og Letjenna i Hedmark, og i Aurskog i Akershus. I tillegg er det dokumentert valper i de seks grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnor og Skillingmark.
Slettås har de siste to årene vært regnet som et helnorsk revir, men etter at ulvene ble GPS-merket i vinter er det avdekket at også disse bruker områder på begge sider av grensen.
– På samme tid i fjor var det dokumentert seks valpekull. At det er færre i år enn i fjor, gjør at antallet ulv nå er nærmere det kunstig lave bestandsmålet vi har i Norge, sier Lundemo.

Rekordhøyt antall ulver skutt
I siste lisensjaktperiode som varte fra 1. oktober til 31. mars ble det gitt tillatelse til å skyte 20 ulver utenfor den norske ulvesonen. Det tilsvarer nærmere 22 prosent av alle ulvene som totalt ble registrert i Norge forrige sesong. Totalt 11 ulver ble skutt utenfor sonen i perioden (9 av disse i Hedmark), det høyeste antallet på svært mange år.
– Det blir skutt svært mange ulver i Norge. På utsiden av ulvesonen er ulven nå nærmest fredløs. Dette er utfordrende med tanke på det lave antallet ulv vi har, sier Lundemo.

Hva skjer med Julussa?
Ledertispa i Julussa var Norges genetisk viktigste ulveindivid. Tispa var den eneste ulven i Norge som var avkom etter en helrussisk innvandrer. Når er det uklart hvor den er blitt av. En død ulv som ble funnet med skuddskade i september viste seg å være en yngre ulv fra samme reviret, og denne saken er under etterforskning.
– Ulveflokken i Julussa har vært gjennom mye det siste året, og jeg håper reviret fremdeles er intakt, sier Lundemo

Uforutsigbar forvaltning
Ifølge naturmangfoldloven skal alle arter kunne finnes «i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder». Dette er ikke tilfellet for ulv i Norge. WWF mener det er avgjørende med en vitenskapelig utredning av hvor stor ulvebestanden bør være, slik at denne kunnskapen kan legges til grunn for en forvaltningsplan.
– Norge har i dag et ekstremt lavt bestandsmål som ikke tar utgangspunkt i biologisk kunnskap. Derfor må det utarbeides en vitenskapelig vurdering av hvor stor en delbestand av ulv i Norge må være, og bruke dette inn i en forvaltningsplan for å få en mer langsiktig og forutsigbar forvaltning av dette flotte dyret, sier Lundemo.

– annonse 4 –
Forrige artikkelKajakkpadlere bekymret for frislipp av vannscooterre
Neste artikkelForsøpling og mikroplast i havet opp i stortingsmelding