– annonse 2 –

18 områder i Nordland fylke skal vurderes vernet etter at de nå er kartlagt.

– Annonse 3 –

Områdene ligger i Grane, Vefsen, Hatfjelldal og Hemnes kommune i Nordland.

– Det er en klar politisk føring å øke vernet på Statskog sin grunn. Gjennom naturfaglig kartlegging er store arealer i Nordland undersøkt. Mange områder er tatt ut underveis, og vi sitter nå igjen med 18 områder der vern skal vurderes. Områdene inneholder viktige naturkvaliteter som i begrenset grad kan vernes i andre regioner, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Har kartlagt naturkvaliteter

Direktoratet ber i et brev til Fylkesmannen i Nordland om at prosessen med sikte på å vurdere vern av områdene startes opp, etter at Asplan Viak i 2018 gjorde en kartlegging av skog på Statskog SF sin grunn i Nordland. Året etter skrev de en egen rapport om naturverdier i arealer som grenser opp til de kartlagte områdene, melder Miljødirektoratet.

Disse to rapportene er grunnlaget for å blinke ut de 18 områdene som de mest aktuelle for å starte en verneprosess.

– Miljødirektoratet har hatt to møter med de berørte kommunene, Nordland fylkeskommune og Statskog SF om denne saken. Vi ber Fylkesmannen i Nordland fortsette dialogen og holde partene godt orientert i den videre prosessen, sier Hambro.

Vern av de aktuelle områdene kan ha betydning for samiske interesser, og konsultasjonsordningen skal følges opp i prosessen som gjennomføres.

13 andre områder som også har vært kartlagt vurderes ikke som aktuelle for vern. Disse områdene vil nå inngå i Statskog sin ordinære forvaltning

Utreder konsekvenser

Muligheten for ytterligere skogvern i denne delen av Nordland har over tid skapt debatt. Blant annet har kommunene og bedrifter som Arbor Hattfjelldal vært kritiske.

Klima- og miljødepartementet ga føringer for den videre prosessen i et brev til Miljødirektoratet 1. april 2019. Departementet skriver at det i arbeidet er viktig å sikre et godt grunnlag for å vurdere både vernekvalitetene og konsekvensene for skognæringen generelt og bedriften Arbor Hattfjelldal spesielt.

– Fylkesmannens forslag til vern vil bli sendt på høring. Det gir alle berørte interesser mulighet til å kommentere og fremme sitt syn. Til sist er det regjeringen som beslutter hvilke områder som skal vernes, og vernevedtak fattes av Kongen i statsråd, sier Ellen Hambro.

Fylkesmannen skal innen 1. september 2021 sende sin tilråding om vern til Miljødirektoratet.

Disse områdene ber fylkesmannen om å utrede for vern:

 • Auster-Vefsna (utv.), Grane
 • Danielåsen utv., Grane
 • Holmvassdalen NR, utv., Grane
 • Jerpåsen-Litle Fiplingdalselva, Grane
 • Spelremsvatnet, Grane
 • Svartvasselva, Grane
 • Vassåsen, Grane
 • Litlfjellet, Grane
 • Breiskardet-Båtskardet, Grane
 • Stavassdalen-Dempa, Grane/Vefsn
 • Grytåvatnet, Vefsn
 • Olaåsen, Vefsn
 • Skarmodalen NR (utv.) Hattfjelldal
 • Mikkeljordmoen, Hattfjelldal
 • Simaklubben, Hemnes
 • Svartåga Statskog, Hemnes
 • Tuvhaugen, Hemnes
 • Bollermoen, Hemnes
– annonse 4 –
Forrige artikkel– Hensyn til dyrevelferd kan ikke tilsidesettes
Neste artikkelBygger nye boliger til denne skapningen